Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật
GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH, BHYT NĂM 2017CHO ĐẠI LÝ THU BƯU ĐIỆN TỈNH In E-mail
Thứ năm, 23/05/2017 - 09:28

          Tỉnh Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 02 thành phố, 01 thị xã và 15huyện; dân số khoảng1,49 triệu người, trong đó số người trong độ tuổi lao động khoảng 950 ngàn người, chiếm 61% dân số. Năm 2016, toàn tỉnh có 155.080 người tham gia BHXH bắt buộc; 2.211 người tham gia BHXH tự nguyện; 1.383.496 người tham gia BHYT, bằng 92% dân số. Hiện nay, BHXH tỉnh đang quản lý 163  Đại lý thu BHXH, BHYT, với 395 nhân viên đại lý;trong đó có 1 Đại lý thu Bưu điện tỉnhbao gồm 210 điểm thu tại Bưu điện văn hóa xã với210nhân viên đại lý thu.       

            Năm 2016, công tác phát triển đối tượng tham BHXH, BHYT của tỉnh đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, đến nay đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của toàn tỉnh vẫn còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng,đặc biệt là đối tượng tham gia BHXH tự nguyện.Nhằm góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT theo mục tiêu của Chính phủ và chỉ tiêu kế hoạch của BHXH Việt Nam giao,ngày 05/4/2017 BHXH tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 149/BHXH-TTN giao chỉ tiêu thu BHXH, BHYT của đối tượng tự đóngcho Đại lý thu Bưu điện tỉnh năm 2017. Theo đó, BHXH tỉnh yêu cầu Đại lý thu Bưu điện có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình năm 2017 đảm bảo kế hoạch: Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 4.757 người và BHYT của đối tượng tự đóng đạt 148.730 người./.

                                                                                                                     Thành Dũng
Tin mới:
Tin cũ:

 
< Trước   Tiếp >

Tuyên truyền

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập