Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật
UBND TỈNH CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ 34/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ In E-mail
Thứ năm, 29/05/2017 - 15:13

         Ngày 19/5/2017, UBND tỉnh Quảng Nam đã ký ban hành Công văn số 2491/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủvề tăng cường thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

            Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, giải pháp theo nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 1436/KH-UBND ngày 26/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam về thực hiện Chương trình số 23-Ctr/TU ngày 05/3/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020".Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho BHXH tỉnh và các sở: LĐ-TB&XH, Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, GD&ĐT, Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế; đồng thời đề nghị LĐLĐ tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể phối hợp và hỗ trợ các ngành, đơn vị liên quan và chính quyền các cấp triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH trên địa bàn. UBND tỉnh giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với BHXH tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về BHXH; khắc phục những tồn tại, hạn chế và triển khai phát triển đối tượng tham gia BHXH,đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị số Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

            Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Quảng Nam,hy vọng rằng công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và BHTN trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, phấn đấu hoàn thành kế hoạch đề ra./.

 

                                                                                                                              Thành Dũng
Tin mới:
Tin cũ:

 
< Trước   Tiếp >

Tuyên truyền

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập