Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật
UBND TỈNH QUẢNG NAM CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHYT In E-mail
Thứ bảy, 05/06/2017 - 08:49

Năm 2016, chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt và vượt chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ, quyền lợi của người tham gia BHYT được đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, do một số thay đổi về chính sách như mở rộng quyền lợi BHYT cho người tham gia, điều chỉnh giá dịch vụ y tế từ 01/3/2016 và đặc biệt công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh (KCB) BHYT còn nhiều bất cập, tình trạng lạm dụng quỹ BHYT chưa được khắc phục triệt để, . . . dẫn đến bội chi quỹ KCB BHYT tăng cao.

4-6-2.7.jpg

Trước tình hình đó, để đảm bảo sử dụng quỹ KCB BHYT hiệu quả, đúng quy định; đồng thời đảm bảo được quyền lợi về BHYT cho người tham gia, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; ngày 30/5/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 2676/UBND-KGVX về phối hợp thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo BHXH tỉnh, Sở Y tế phối hợp với các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể và UBND huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt công tác BHYT, tâp trung vào 04 giải pháp cụ thể như sau:

1. Mở rộng độ bao phủ BHYT, tối thiểu đạt tỷ lệ theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; giảm tỷ lệ nợ đọng, trốn đóng BHYT. Đây là giải pháp quan trọng để tăng nguồn thu nhằm đảm bảo cân đối quỹ.

2. Sử dụng quỹ KCB BHYT tiết kiệm, hiệu quả trên cơ sở nguồn quỹ BHYT được sử dụng tại địa phương; có biện pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT tạc các cơ sở y tế.

3. Thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế về quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật bệnh viện nhằm đảm bảo chất lượng, hiệu quả  khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi của người tham gia BHYT.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn, đặc biệt là công tác khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. Xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật; chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong lĩnh vực BHYT.

                                                                                                                                    Tổng hợp: Thanh Trung


Tin mới:
Tin cũ:

 
< Trước   Tiếp >

Tuyên truyền

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập