Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật
Hội thi tuyên truyền viên về BHXH - BHYT năm 2017 In E-mail
Thứ bảy, 01/07/2017 - 10:19

 

 

     - Kế hoạch hội thi tuyên truyền viên về BHXH - BHYT năm 2017

     - Quyết định ban hành thể lệ Hội thi

     - Thông báo về Chương trình hội thi tuyên truyền viên

     - Đồng hồ theo dõi hội thi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên truyền

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập