Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật
Tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ BHXH tỉnh Quảng Nam được học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5, khóa XII In E-mail
Thứ năm, 17/08/2017 - 15:42
                    Thực hiện Kế hoạch số 24-KH/ĐUK, ngày 27/7/2017 của Đảng ủy Khối các cơ quan về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII; từ ngày 07/8/2017 đến ngày 14/8/2017, Đảng bộ BHXH tỉnh đã cử 63 đảng viên tham dự 06 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII do Đảng ủy Khối các cơ quan tổ chức.

 

nqtw5.jpg

  Tại hội nghị, đảng viên được các Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của các Nghị quyết: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03/6/2017 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Đây là đợt học tập chính trị có ý nghĩa quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được nêu ra tại các nghị quyết; từ đó, xác định cho mình lập trường chính trị vững vàng, tăng cường đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, lệch lạc của các thể lực thù địch. Sau khi học tập Nghị quyết, tất cả cán bộ, đảng viên viết bài thu hoạch nộp về Chi bộ để theo dõi, tổng hợp. Đây là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm.

Trước đó,  các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ đã tham dự lớp dành cho cán bộ chủ chốt do Tỉnh ủy và Đảng ủy khối tổ chức.

Sắp tới, Đảng ủy BHXH tỉnh sẽ phối hợp với BCH Công đoàn triển khai quán triệt các nghị quyết trên đến tất cả cán bộ, viên chức ngoài Đảng trong toàn đơn vị./.

                                                                      Thanh Trung – Văn phòng


Tin mới:
Tin cũ:

 
< Trước   Tiếp >

Tuyên truyền

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập