Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật
Phấn đấu thực hiện đạt 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 2017-2018 In E-mail
Thứ năm, 31/08/2017 - 15:13

Chiều ngày 30/8/2017, BHXH tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017-2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Hà - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đ/c Trần Việt Hùng – Giám đốc Bưu điện tỉnh; các đ/c đại diện lãnh đạo của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ theo dõi công tác BHYT HSSV của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề do Phòng Quản lý thu quản lý. 

dsc_0088.jpg
Năm học 2017-2018, BHXH tỉnh Quảng Nam phấn đấu thực hiện đạt 100% HSSV tham gia BHYT 

 Năm học 2016-2017, toàn tỉnh có 160.797 HSSV tham gia BHYT, với số thu 72,515 tỷ đồng (phần cá nhân đóng 70%), số HSSV tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác là 90.828 em. Do đó, số HSSV tham gia BHYT toàn tỉnh đạt trên 91%. Riêng các trường do Phòng Quản lý thu quản lý có 5.433 em tham gia BHYT tại trường, số thu 2,457 tỷ đồng, có 4010 em tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác; tỷ lệ HSSV tham gia BHYT đạt 72,6%. Một số trường có số lượng HSSV tham gia BHYT cao là Đại học Quảng Nam 2.359 em, Cao đẳng y tế Quảng Nam 1.275 em, Cao đẳng KTKT Quảng Nam 961 em. Nhìn chung, trong năm học 2016-2017, các trường đã triển khai thực hiện thu, nộp phí, đề nghị cấp thẻ BHYT, quyết toán kinh phí đảm bảo theo quy định. Tuy nhiên, tỷ lệ HSSV tham gia BHYT ở các trường chưa đạt theo yêu cầu đề ra, còn hơn 2.053 em chưa tham gia BHYT (hoặc đã có BHYT tại địa phương nhưng chưa khai báo, thống kê tại trường); việc lập danh sách HSSV đề nghị cấp thẻ BHYT còn sai sót, chậm trễ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.  

Năm học 2017-2018, BHXH tỉnh Quảng Nam phấn đấu thực hiện đạt 100% HSSV tham gia BHYT, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân trên địa bàn tỉnh, đồng thời quản lý quỹ BHYT HSSV hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, đảm bảo tốt quyền lợi khám chữa bệnh cho HSSV tham gia BHYT. Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Hà đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và những phương hướng, giải pháp để triển khai thực hiện đạt 100% HSSV thuộc các trường do Phòng Quản lý thu quản lý tham gia BHYT trong năm học 2017-2018, tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính sau:

 Quán triệt, nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong việc phối hợp, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật BHYT; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 02/4/2015 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT; Công văn số 4296/BGDĐT-CTHSSV ngày 24/8/2015 và số 4660/BGDĐT-CTHSSV ngày 10/9/2015 của Bộ GD&ĐT; Quyết định số 1301/QĐ-UBND ngày 13/4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quy chế phối hợp thực hiện pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Các trường tổ chức tốt công tác tuyên truyền để phụ huynh, HSSV nhận thức đầy đủ về chính sách BHYT nói chung, BHYT HSSV nói riêng; có kế hoạch, phân công cụ thể cán bộ, giáo viên nhà trường về trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức thu phí, lập danh sách tham gia và nộp phí đúng thời gian quy định; sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV tại nhà trường theo đúng quy định.

 Đối với HSSV chưa có trong dữ liệu hộ gia đình, chưa được cấp mã số BHXH thì trường hướng dẫn bổ sung thông tin theo Mẫu TK1-TS kèm theo phụ lục và thư ngõ, thu nhận lại gửi về cơ quan BHXH (qua dịch vụ bưu chính) để được cập nhật thông tin vào dữ liệu và cấp mã số BHXH để cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH.

Thực hiện in và cấp thẻ BHYT kịp thời, để đảm bảo quyền lợi cho HSSV tham gia BHYT.

Thanh Trung – Văn phòng

 


Tin mới:
Tin cũ:

 
< Trước   Tiếp >

Tuyên truyền

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập