Trang chủGiới thiệuTin TứcCác chế độ BHXH-BHYTNghiên cứu - Trao đổiBiểu MẫuĐiều hành nội bộ
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Hôm nay: 14/10/2019
Nhiều giải pháp đồng bộ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ở Núi Thành In E-mail
16/10/2017 - 07:50

Thực hiện chính sách BHXH, BHYT là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, có ý nghĩa to lớn trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là một trong những trụ cột của chính sách an sinh xã hội. Với ý nghĩa đó, trên tinh thần của Nghị quyết số 21-NQ/TW (nghị quyết 21) ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), giai đoạn 2012-2020; huyện Núi Thành đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp, nhằm hướng tới mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 60% lực lượng lao động tham gia BHXH, 50% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và 100% người dân tham gia BHYT.

 

pano_tuyen_truyen.jpg
Pano tuyên truyền BHYT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Ảnh: TD

 

Sự vào cuộc của các cấp ủy đảng, chính quyền

Với đặc thù là huyện đồng bằng của tỉnh Quảng Nam hội tụ đầy đủ các yếu tố địa lý tự nhiên để đẩy mạnh phát triển công nghiệp, nông -lâm - ngư nghiệp, thương mại- dịch vụ; thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị và nông thôn mới. Xác định được tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, đơn vị đã tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21, Chương trình số 18-CTr/HU của Huyện ủy về triển khai nghị quyết 21, đưa các chỉ tiêu về thực hiện chính sách BHXH, BHYT vào trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. UBND huyện đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT cho các xã, thị trấn; gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT gắn với kiểm tra liên ngành tại đơn vị sử dụng lao động. Nhờ đó, công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao, đã giải quyết cơ bản những vấn đề thắc mắc, bức xúc có liên quan đến việc triển khai thực hiện các giải pháp về BHXH, BHYT, góp phần thực hiện mục tiêu, chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống của người lao động và nhân dân, tích cực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hội nghị đánh giá 5 năm thực hiện Nghị Quyết 21 vừa qua của Huyện ủy Núi Thành đã xác định nhiều giải pháp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc khẳng định vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội; qua đó, giúp người dân hiểu sâu hơn về chế độ, chính sách BHYT, BHXH; đồng thời, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với người tham gia các loại hình BHXH, BHYT; phổ biến sâu rộng các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật BHXH năm 20147 thông qua các buổi tọa đàm, đối thoại với các nhóm đối tượng tại cơ sở, tiếp công dân tại Bảo hiểm xã hội huyện, tổ chức tập huấn, phổ biến những điểm mới của Luật BHXH, Luật BHYT cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt ở xã, thị trấn, Trưởng thôn và cán bộ chủ chốt của hội, đoàn thể ở thôn, khối phố và tất cả các Đại lý thu BHYT hộ gia đình, trong đó nhấn mạnh những thay đổi cơ bản về chế độ, chính sách và đối tượng tham gia; đồng thời, chỉ đạo tổ chức và duy trì tốt việc phát thanh trên sóng truyền thanh - truyền hình huyện, Bản tin Núi Thành những điều cần biết về BHXH, BHYT, giúp cho nhân dân, người lao động thấy được tính ưu việt trong chính sách an sinh xã hội mà Đảng và Nhà nước đề ra. Ngoài công tác tuyên truyền, việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT được đẩy mạnh; đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, địa phương, từng bước nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT. Chỉ đạo khai thác, mở rộng đối tượng, quản lý chặt chẽ các đối tượng đóng và hưởng các chế độ BHXH, BHYT; chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia, đảm bảo đúng đối tượng.

Những kết quả đạt được

Với sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan, 5 năm qua, việc thực hiện Nghị quyết 21 đã có những chuyển biến tích cực. Tính đến 30/6/2017, toàn huyện có số người tham gia BHXH bắt buộc là 17.292 người, đạt 22,27 % lực lượng lao động trong độ tuổi, tăng 8,7 % so với cùng kỳ năm 2012 (chương trình 18-CTr/HU: 60% năm 2020); bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 14.191 người, đạt 18,6% lực lượng lao động, tăng 8,6 % so với cùng kỳ năm 2012; tham gia BHYT 131.992, đạt tỷ lệ bao phủ 90,2 % dân số, tăng 7,4 % so với cùng kỳ năm 2012. Tổng số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN trong 5 năm là: 702 tỷ đồng đồng, tăng 44,9 % so với năm 2012. Đã giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn ngày hơn 18.917 hồ sơ với số tiền 41,36 tỷ đồng; chi trả chế độ trợ cấp thất nghiệp cho 6.541 lượt người, với trên 26,64 tỷ đồng; chi trả chế độ BHXH 01 lần trên 50,8 tỷ đồng. Chi trả các chế độ BHXH (hưu trí, mất sức) cho gần 2.400 đối tượng đầy đủ, kịp thời, với trên 528 tỷ đồng. Cấp 4.956 sổ BHXH, hơn 622 nghìn thẻ BHYT cho tất các các nhóm đối tượng. Công tác khám, chữa bệnh BHYT có nhiều chuyển biến, chất lượng các dịch vụ y tế được cải thiện, quyền lợi của người có thẻ BHYT ngày càng được đảm bảo. Công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho 775.477 lượt người, với số tiền trên 45 tỷ đồng. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính như tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua bộ phận 1 cửa, công khai thủ tục hành chính đối với các loại thủ tục hồ sơ, đã tiếp nhận và giải quyết đúng thời gian trên 47.900 hồ sơ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN; triển khai giao dịch hồ sơ tham gia BHXH bằng điện tử thay cho hồ sơ giấy, kết quả đến nay có 280/290 đơn vị gửi hồ sơ tham gia BHXH bằng điện tử, đạt 96,55%.

Cần hơn nữa nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ.

Báo cáo tại Hội nghị cũng đã chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện trong thời gian đến cần thực hiện nhiều giải pháp, cụ thể:

Một là, cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, các Luật có liên quan đối với công tác BHXH, BHYT trong toàn Đảng bộ; rà soát, bổ sung các chương trình, kế hoạch thực hiện; đặc biệt cần phân tích, đánh giá sâu những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế của 5 năm qua, nhận định rõ các khó khăn, biến động và đề ra giải pháp thiết thực, phấn đấu đến năm 2020 phải đạt đạt được mục tiêu 60% lực lượng lao động tham gia BHXH, 40% lực lượng lao động tham gia BHTN, 100% dân số tham gia BHYT.

Hai là, tiếp tục đưa các chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể về BHXH, BHYT vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị, xem đây là nội dung quan trọng và là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, xét thi đua hằng năm của địa phương, đơn vị.

Ba là, tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến với mọi người lao động và nhân dân, bằng nhiều hình thức, thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc tham gia BHXH, BHYT. Đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhất là đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước, đặc biệt là phát triển đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, đẩy mạnh công tác khai thác, mở rộng nguồn thu đối với danh nghiệp ngoài Nhà nước, hộ kinh doanh cá thể.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý và giải quyết tốt các chế độ chính sách BHXH, BHYT bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Năm là, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác BHXH, BHYT; xử lý nghiêm đối với những hành vi trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT của các doanh nghiệp; khắc phục tình trạng nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN. Thường xuyên bám sát các đơn vị sử dụng lao động để hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện đóng BHXH, BHYT đầy đủ, đúng thời gian theo quy định của pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh, chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

Sáu là, tiếp tục cải cách hành chính, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và giao dịch điện tử trong công tác thu và giải quyết chế độ BHXH, BHYT, xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tạo môi trường giao dịch thuận lợi, không gây phiền hà cho người tham gia BHXH, BHYT. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức phục vụ trong lĩnh vực BHXH, BHYT đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tin tưởng rằng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận TQVN, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị doanh nghiệp và của mỗi người dân trên địa bàn huyện, công tác BHXH, BHYT sẽ phát triển lên một tầm cao mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu: tiến tới BHYT toàn dân mà Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, góp phần tích cực vào công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân. Tất cả vì mục đích an sinh xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu KT-XH của huyện đã đề ra./.

                                                                                               Ngô Quang Bình

 


Tin cũ:

 
Tiếp >
cac_don_vi_vi_pham.gif
dieuhanhvanbanbhxh.png
mail_vss.png
phap_luat.jpg
  gcn2017.png
c65-bhxh.png
 

 
 

congbao.gif

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập

Liên kết webPHONG CẢNH ĐẸP ĐẤT QUẢNG

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đà say"