Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam - Huyện ủy Núi Thành ban hành chỉ thị chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2018- 2020
Trang chủGiới thiệuTin TứcCác chế độ BHXH-BHYTNghiên cứu - Trao đổiBiểu MẫuĐiều hành nội bộ
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Hôm nay: 16/07/2018
Huyện ủy Núi Thành ban hành chỉ thị chỉ đạo thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2018- 2020 In E-mail
05/03/2018 - 15:01

Tiếp tục quán triệt sâu sắc và lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 21-NQ/TW,  ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2012-2020 và thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành vừa ban hành Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 26/02/2018 về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đối với công tác BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2018- 2020. Theo đó Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Triển khai quán triệt, xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN đã được cụ thể hóa bằng Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện; xác định rõ BHXH, BHYT là chính sách quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN; phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc thực hiện, vận động gia đình và người thân tham gia BHXH, BHYT; đảm bảo 100% thành viên gia đình đảng viên, công chức, viên chức huyện, xã, thị trấn tham gia BHYT. Đây là quyền lợi, đồng thời là nhiệm vụ của đảng viên, công chức, viên chức hằng năm trong công tác vận động quần chúng. 

1cua_bhxh_tn.jpg
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của BHXH huyện Núi Thành
 

- UBND huyện chỉ đạo các ngành liên quan, các xã, thị trấn có các giải pháp thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT, Luật An toàn vệ sinh lao động, tăng cường công tác quản lý nhà nước theo quy định; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ về BHYT được giao, gắn với xây dựng nông thôn mới; khai thác và mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, nhất là đối với các doanh nghiệp đã hoạt động nhưng chưa đăng ký tham gia BHXH hoặc có số lao động đăng ký tham gia BHXH còn thấp theo quy định. Đưa chỉ tiêu tham gia BHXH, BHYT là chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện, xã và là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua cho các tập thể, cá nhân hằng năm. Đảm bảo đến năm 2020 có 60% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 50% lao động trong độ tuổi tham gia BHTN, 100% dân số tham gia BHYT.

-  Phòng LĐTB và XH, Phòng Y tế chủ trì phối hợp với BHXH huyện, LĐLĐ huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

- BHXH huyện thường xuyên kiểm tra rà soát hồ sơ thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện tốt cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch hồ sơ điện tử, nâng cao chất lượng phục vụ đảm bảo quyền lợi theo quy định cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

- Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã, thị trấn nâng cao y đức, thái độ và chất lượng phục vụ người bệnh; đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT có tính đến việc cân đối quỹ khám chữa bệnh, hạn chế vượt quỹ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong KCB, thanh toán BHYT theo quy định.

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội chỉ đạo tăng cường tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên về quyền lợi, trách nhiệm trong thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và tích cực tham gia. Vận động các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm mua thẻ BHYT tặng cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn chưa tham gia BHYT.

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với BHXH huyện và các ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng một lần báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

Với sự chỉ đạo quyết liệt Huyện ủy, sự vào cuộc mạnh mẽ của các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn huyện, hy vọng rằng công tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện Núi Thành trong thời gian đến sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, phấn đấu đạt được các chỉ tiêu Huyện đề ra./.

                                                          Ngô Quang Bình – BHXH Núi Thành.


Tin mới:
Tin cũ:

 
< Trước   Tiếp >
dieuhanhvanbanbhxh.png
mail_vss.png
htdhnb.gif
  gcn2017.png
c65-bhxh.png
 

 
 
congbao.gif

Tuyên truyền

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập

Liên kết webPHONG CẢNH ĐẸP ĐẤT QUẢNG

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đà say"