Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam - NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI: Một số ý kiến về cấp và sử dụng các loại giấy tờ làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội
Trang chủGiới thiệuTin TứcCác chế độ BHXH-BHYTNghiên cứu - Trao đổiBiểu MẫuĐiều hành nội bộ
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Hôm nay: 17/07/2018
NGHIÊN CỨU-TRAO ĐỔI: Một số ý kiến về cấp và sử dụng các loại giấy tờ làm căn cứ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội In E-mail
14/03/2018 - 16:52

                                                                                                                                                                           Ths. Nguyễn Thanh Danh

Hiện nay, việc chi trả các khoản trợ cấp thay lương trong thời gian người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) phải nghỉ việc do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được thực hiện trên cơ sở những loại giấy tờ chứa đựng thông tin về nhân thân, tên bệnh, loại chế độ, số ngày được nghỉ... như  giấy ra viện, giấy chứng sinh, giấy khai sinh, giấy chứng nhận nghỉ việc để dưỡng thai, giấy chứng nhận nghỉ việc do điều trị ngoại trú, giấy chứng nhận không đủ sức khỏe để chăm sóc con sau khi sinh… Trong đó, ngoài giấy khai sinh do UBND xã, phường, thị trấn ban hành, còn các loại giấy tờ khác đều do các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) cấp theo quy định của Bộ Y tế. Qua thực tế cho thấy việc cấp và sử dụng các loại giấy tờ trên làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH cho người lao động trên địa bàn còn nhiều vấn đề cần trao đổi.

Trong khuôn khổ bài viết, chúng tôi đề cập đến xung quanh vấn đề phối hợp, kết hợp trong việc cấp và sử dụng các loại giấy tờ làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH giữa cơ sở KCB và cơ quan BHXH.

Trước hết, loại trừ yếu tố chuyên môn thì các loại giấy tờ nêu trên được xem như một loại chứng từ làm căn cứ thanh toán chế độ BHXH. Mỗi chứng từ có giá trị bằng tiền nhất định tỷ lệ thuận với số ngày được y, bác sỹ cho nghỉ và mức lương đóng BHXH tháng trước khi nghỉ. Chẳng hạn, một người lao động có mức lương đóng BHXH tháng trước liền kề tháng nghỉ ốm là 4.500.000 đồng/tháng thì đối với chế độ ốm đau (không thuộc bệnh chữa trị dài ngày được cơ sở KCB cho nghỉ việc 01 ngày thì số tiền trợ cấp ốm đau được hưởng là (4.500.000đ x 1 ngày x 75%) / 24 = 140.625đ; đối với chế độ thai sản, một người lao động nghỉ việc để thực hiện biện pháp tránh thai, được cơ sở KCB cho nghỉ việc 01 ngày thì số tiền trợ cấp thai sản được hưởng là (4.500.000đ x 1 ngày x 100%) / 24 = 187.500đ.

Theo thống kê số liệu năm 2017 tại BHXH tỉnh Quảng Nam, bình quân một loại giấy tờ mà cơ sở KCB cho người lao động nghỉ khi điều trị ngoại trú là 4 ngày, theo đó số tiền trợ cấp được chi trả là 562.500 đồng/ loại giấy tờ; ngày nghỉ bình quân của chế độ thai sản/loại giấy tờ (không phải sinh con) là 5 ngày theo đó số tiền trợ cấp được chi trả là 937.500 đồng/ loại giấy tờ.

Kết quả thu và chi trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức trong 5 năm (2013-2017) như sau:                                                              Đơn vị tính: Tỷ đồng

                              Năm

Nội dung

2013

2014

2015

2016

2017

Quỹ ốm đau, thai sản

Thu (1)

123,85

142,77

162,77

192,39

228,45

Chi (2)

145,97

182,30

214,69

244,92

292,47

Trong đó:

- Ốm đau

15,84

18,68

24,13

41,44

45,19

 

- Thai sản

130,13

163,62

190,56

203,48

247,28

Cân đối (1-2)

-22,12

-39,53

-51,92

-52,53

-64,02

             

Theo bảng số liệu thu chi quỹ ốm đau, thai sản từ năm 2013 - 2017 cho thấy số thu quỹ ốm đau, thai sản tăng dần qua các năm, song song với nó là số tiền chi trả các chế độ ốm đau, thai sản cũng tăng lên, kéo theo đó là tỉ lệ mất cân đối trong thu chi quỹ ngày càng tăng, năm 2013 là 17,86% và đến năm 2017 là 27,46% (tương ứng số tiền mất cân đối khoảng 64 tỷ đồng). Nếu đối chiếu một số đơn vị cụ thể có số liệu như năm 2017 Công ty giày Rieker Việt Nam có trụ sở đóng tại Khu Công nghiệp Điện Nam- Điện Ngọc thuộc thị xã Điện Bàn tỉnh Quảng Nam, thu quỹ ốm đau, thai sản là 15,115 tỷ đồng, chi trả ốm đau, thai sản là 39,957 tỷ đồng (vượt 24,842 tỷ đồng); Công ty TNHH CCI Việt Nam thu quỹ ốm đau, thai sản là 3,841 tỷ đồng, chi quỹ ốm đau, thai sản là 10,907 tỷ (vượt 7,066 tỷ đồng); Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng thu quỹ ốm đau, thai sản là 5,168 tỷ đồng,  chi quỹ ốm đau, thai sản là 8,071 tỷ đồng (vượt 2,903 tỷ đồng)...

Việc mất cân đối quỹ thành phần ốm đau, thai sản có nhiều nguyên nhân khác nhau, có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan, trong đó có việc quản lý cấp các loại giấy tờ làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH. Theo báo cáo của BHXH tỉnh Quảng Nam, nhiều cơ sở KCB trên địa bàn cấp các loại giấy tờ chưa đúng quy định của Bộ Y tế, khá lỏng lẻo dẫn đến khó khăn cho cơ quan BHXH trong việc giám sát khi sử dụng. Có thể liệt kê những thiếu sót như sau:

Thứ nhất, thiếu sót thuộc về công tác quản lý, nhiều cơ sở KCB có số KCB ghi trên giấy tờ cấp không trùng khớp với số ghi trên sổ khám bệnh lưu tại đơn vị; cấp giấy nhưng không có tên trong sổ khám bệnh lưu tại cơ sở KCB; cấp giấy không đúng phạm vi hoạt động chuyên môn, chẳng hạn bác sỹ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh nhưng khám viêm phế quản, sốt siêu vi bội nhiễm...; cấp giấy cho nghỉ ốm trước khi người lao động đến KCB; bác sĩ ký trước vào phần y, bác sĩ KCB và phần xác nhận chữ ký của y, bác sĩ KCB; liên 1 không lưu, liên 2 để trắng; giấy ra viện cấp cho người lao động không ghi số lưu trữ và mã y tế; nội dung chỉ định số ngày nghỉ điều trị ngoại trú tại phần ghi chú của giấy ra viện ghi bổ sung sau khi in giấy ra viện không có xác nhận của bác sĩ điều trị hay của bệnh viện; cấp giấy chứng sinh, giấy ra viện không đúng mẫu theo quy định của Bộ Y tế.

Thứ hai, thiếu sót thuộc về kỹ thuật ghi, cấp cho người lao động nghỉ chăm con ốm chỉ ghi tên và số thẻ BHYT của người mẹ, không ghi đủ nội dung theo quy định; phần lưu tại cuống bác sĩ không ký vào phần chữ ký của y, bác sĩ KCB, không ghi ngày tháng KCB, không ghi chẩn đoán bệnh nhưng vẫn chỉ định ngày cho nghỉ; giấy cấp cho cùng một bệnh nhân, cùng một ngày khám với nội dung giống nhau; giấy cấp cho người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh dài ngày chưa ghi rõ tên bệnh, không ghi mã bệnh theo ICD 10; hoặc có ghi mã bệnh dài ngày theo ICD10 nhưng tên bệnh thì không đúng theo danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày được quy định; giấy chứng sinh không ghi ngày tháng năm sinh của con, không ghi đầy đủ nội dung theo đúng biểu mẫu quy định.

Như vậy, chính sự thiếu chặt chẽ nêu trên cộng với nhu cầu thanh toán của người tham gia BHXH dẫn đến xu hướng lạm dụng quỹ ốm đau, thai sản là khó tránh khỏi. Thiết nghĩ, cơ quan BHXH cũng không vì một thiếu sót nào đó của cơ sở KCB khi cấp các loại giấy tờ nêu trên mà không thanh toán trợ cấp cho người lao động. Vậy làm sao để các cơ sở KCB có trách nhiệm trong việc cấp và quản lý việc cấp các loại giấy tờ tốt hơn. Theo chúng tôi, cần thực hiện một số nội dung sau đây:

Một là, các cơ sở KCB và các đơn vị liên quan phân biệt rõ hơn việc cấp các loại giấy tờ nêu trên không thuộc phạm vị điều chỉnh của Luật bảo hiểm y tế (BHYT) mà thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật BHXH, các cơ sở KCB không nhầm lẫn việc cấp các loại giấy tờ nêu trên là thuộc nội dung trong việc thực hiện Hợp đồng KCB với cơ quan BHXH mà đây là việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước được giao quyền. Theo đó, nếu không thực hiện đúng sẽ chịu trách nhiệm pháp lý về hậu quả xảy ra, khác với việc thực hiện các nội dung trong Hợp đồng KCB với cơ quan BHXH. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn cũng phải thấy rõ trách nhiệm của mình trên lĩnh vực BHXH, tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, giám sát các cơ sở KCB trên địa bàn; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong vi phạm chuyên môn nghiệp vụ.

Hai là, các cơ sở KCB cần tăng cường công tác phổ biến, quán triệt nội dung các quy định hiện hành của Bộ Y tế về việc cấp và quản lý các loại giấy tờ nêu trên; kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong công tác quản lý và ghi chép; thực hiện giám sát việc ghi nội dung trong các loại giấy tờ của người hành nghề tại cơ sở mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của việc cấp các loại giấy tờ này. Đồng thời phải làm cho người hành nghề biết rõ việc cấp các loại giấy tờ đó như “một lệnh chi tiền” nên cần cân nhắc kỹ trước khi ký xác nhận.

Ba là, cơ quan BHXH và các cơ sở KCB cần tạo dựng mối quan hệ trách nhiệm, hiểu biết lẫn nhau trên cơ sở phân định rạch ròi mối quan hệ hiện có. Cơ sở KCB quan hệ với cơ quan BHXH với ba tư cách khác nhau, trước hết là đơn vị sử dụng lao động, tức là các cơ sở KCB sử dụng đội ngũ y, bác sỹ và người lao động tại đơn vị mình phải tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc theo quy định của pháp luật về lao động, với mối quan hệ này cơ sở KCB là đơn vị chấp hành; thứ hai, cơ sở KCB ký hợp đồng hằng năm với cơ quan BHXH theo Luật BHYT, với mối quan hệ này cơ sở KCB hoàn toàn bình đẳng với cơ quan BHXH; thứ ba, cơ sở KCB tham gia cấp các loại giấy tờ nêu trên là thực hiện chức trách của một cơ quan được nhà nước giao quyền. Do vậy, để giải quyết tốt vấn đề đặt ra, cơ quan BHXH cần tiếp cận với các cơ sở KCB trong mối quan hệ thứ ba. Theo đó, có cơ chế phối hợp, hỗ trợ, trao đổi thông tin và kết quả thực hiện sẽ giám sát được chặt chẽ và hạn chế thiếu sót. Cụ thể: đối với cơ sở KCB cấp giấy quy mô lớn, cần xây dựng quy chế phối hợp, định kỳ hàng tháng hoặc quý cơ quan BHXH và các cơ sở khám, chữa bệnh trao đổi thông tin, tiến hành sơ kết, tổng kết.

Bốn là, cơ quan BHXH cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trao đổi những nội dung liên quan đến việc cấp giấy cũng như việc phối hợp cùng cơ sở KCB với  người sử dụng lao động (NSDLĐ) để trong quá trình NSDLĐ tiếp nhận các loại giấy tờ từ người lao động được đầy đủ, chính xác, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa gian lận, giả mạo hồ sơ; đồng thời tạo điều kiện cho NSDLĐ giám sát trực tiếp người lao động mình quản lý để chấn chỉnh việc người lao động muốn “hợp thức hóa” tình trạng bệnh tật để nghỉ việc riêng góp phần ổn định sản xuất.

Tóm lại, việc cấp và sử dụng các loại giấy tờ làm căn cứ giải quyết chế độ BHXH thuộc các chủ thể khác nhau. Cơ sở KCB tiến hành cấp phát theo tuyến chuyên môn, NSDLĐ phải bố trí cho người lao động nghỉ việc chữa bệnh, còn cơ quan BHXH thì tổ chức chi trả. Nếu không có sự phối hợp, kết hợp tốt giữa các cơ quan đơn vị trong phạm vi trách nhiệm của mình thì khó quản lý một cách chặt chẽ. Có thể thấy hậu quả của việc cấp các loại giấy tờ nêu trên không đúng đối tượng sẽ gây thiệt hại lớn. Tăng cường quản lý việc cấp và sử dụng các loại giấy tờ đó là việc làm cần thiết không những đảm bảo giữ vững kỷ cương pháp luật, giải quyết đúng quyền lợi cho người lao động góp phần bảo tồn quỹ BHXH mà còn giảm thiểu khó khăn cho NSDLĐ trong việc bố trí, sử dụng nguồn nhân lực, tránh gây lãng phí lao động xã hội.

 


Tin mới:
Tin cũ:

 
< Trước   Tiếp >
dieuhanhvanbanbhxh.png
mail_vss.png
htdhnb.gif
  gcn2017.png
c65-bhxh.png
 

 
 
congbao.gif

Tuyên truyền

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập

Liên kết webPHONG CẢNH ĐẸP ĐẤT QUẢNG

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đà say"