Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam - Nghiên cứu – Trao đổi: Một số suy nghĩ về công tác tuyên truyền BHXH, BHYT trong giai đoạn hiện nay
Trang chủGiới thiệuTin TứcCác chế độ BHXH-BHYTNghiên cứu - Trao đổiBiểu MẫuĐiều hành nội bộ
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Hôm nay: 17/07/2018
Nghiên cứu – Trao đổi: Một số suy nghĩ về công tác tuyên truyền BHXH, BHYT trong giai đoạn hiện nay In E-mail
02/04/2018 - 13:27

                                                                                                          Th.sỹ Nguyễn Thanh Danh

Thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020, Chương trình hành động của Tỉnh ủy Quảng Nam nêu rõ mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2020, có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 40% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và 95% người dân tham gia BHYT” và xác định nhiệm vụ, giải pháp hàng đầu là “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT”. Theo đó, chủ thể thực hiện công tác tuyên truyền là cả hệ thống chính trị và cơ quan BHXH các cấp đóng vai trò quan trọng. 

Để đạt được các mục tiêu nêu trên gắn với chủ thể hoạt động tuyên truyền, trong giới hạn bài viết, chúng tôi xin trao đổi một số suy nghĩ về công tác tuyên truyền BHXH, BHYT ở BHXH tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Mục đích chung của tuyên truyền là nhằm nâng cao nhận thức cho mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội với mong muốn thay đổi hành vi ứng xử theo hướng tích cực. Theo đó, mục đích chủ yếu tuyên truyền BHXH, BHYT là để gia tăng độ bao phủ người tham gia BHXH trong độ tuổi lao động và gia tăng tỷ lệ người có thẻ BHYT trên số dân hiện có.

Có thể thấy kết quả về đối tượng tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh những năm qua.

Bảng 1: Tình hình tham gia BHXH, BHYT năm 2017

 

 

Stt

 

 

Tiêu chí

 

Dân số (người)

 

Số người tham gia

 

Tỷ lệ

bao phủ

(%)

 

 

Ghi chú

01

BHXH

880.200

164.841

18.72

DS trong độ tuổi LĐ

02

Trong đó:

 

 

 

 

03

BHXH bắt buộc

880.200

162.487

18.46

 

04

BHXH tự nguyện

880.200

2.354

0.27

 

05

BHYT

1.500.000

1.392.301

92.82

Dân số

 

Ghi chú: Dân số trong độ tuổi lao động ở tỉnh Quảng Nam ước tính chiếm tỷ lệ 51,45% dân số hiện có dựa theo tỷ lệ cơ cấu dân số cả nước năm 2016( dân số cả nước 92,7 triệu người và dân số trong độ tuổi lao động là 47,7 triệu người). (Nguồn: Thông cáo báo chí về tình hình Kinh tế –Xã hội năm 2016)

Cũng theo số liệu từ Sở Lao động thương binh và Xã hội số người tham gia BHXH giai đoạn 2007-2015 mới đạt 49.26% (*) số người có quan hệ lao động theo Luật BHXH năm 2006. Theo đó, số người có quan hệ lao động chưa tham gia BHXH năm 2017 theo Luật BHXH năm 2006 ước tính vào khoảng 330.000 người. Nếu tính đối tượng tham gia BHXH được mở rộng theo quy định của Luật BHXH năm 2014 (kể từ ngày 01/01/2018 đối tượng có HĐLĐ từ 01 tháng trở lên thuộc diện đóng BHXH bắt buộc) thì đối tượng sẽ tăng cao hơn.

Bảng 2: Tỷ lệ người có thẻ BHYT qua các năm trên địa bàn tỉnh

 

Tiêu chí

Tỷ lệ bao phủ (%)

 

Ghi chú

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

BHYT

85,52

92

92,82

 

(Nguồn: BHXH tỉnh Quảng Nam)

Bảng 3: Tình hình tăng, giảm đối tượng tham gia BHXH năm 2016 và  2017

 

STT

 

Năn

Số người

tăng mới

Số người giảm do chế độ

Trong đó:

 

Ghi chú

Hưu trí

Một lần

1

2

3

4

5

6

7

1

2016

14.078

9.498

1.339

8.159

 

2

2017

7.551

10.954

2.140

8.814

 

 

CỘNG

 

20.452

3.479

16.973

 

(Nguồn: BHXH tỉnh Quảng Nam)

Ghi chú: Đối tượng giải quyết chế độ BHXH một lần đã bao gồm số người tham gia BHXH ở ngoại tỉnh chuyển về hưởng trợ cấp theo hình thức bảo lưu sau 12 tháng.

Từ số liệu thống kê và nội dung phân tích nêu trên, có thể thấy tỷ lệ bao phủ về BHXH so với mục tiêu đặt ra còn khá xa (mới đạt 18,72%).  Số người gia tăng đóng BHXH hằng năm đạt thấp (số liệu Bảng 1). Số người có quan hệ lao động tham gia BHXH bắt buộc chưa đóng BHXH còn khá lớn. Số người tham gia bảo hiểm tự nguyện thấp so với số người trong độ tuổi lao động không có quan hệ lao động. Số người giảm do giải quyết chế độ BHXH một lần hằng năm gia tăng và cao hơn số người đóng BHXH tăng mới (Số liệu Bảng 3). Tốc độ tăng người có thẻ BHYT chậm (Số liệu Bảng 2)...

Vậy, để khắc phục những hạn chế, đồng thời phấn đấu đạt mục tiêu của Chương trình số 23-CTr/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW đề ra đòi hỏi phải có nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền.

Theo chúng tôi, hoạt động tuyên truyền phải được đổi mới thường xuyên để phù hợp với yêu cầu về trình độ dân trí, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của một vùng lãnh thổ nhất định gắn với xu thế phát triển chung của xã hội, nhất là gắn với thời đại ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay và phải đổi mới trên cả ba phương diện hình thức, nội dung và tổ chức thực hiện. Phần đề xuất chúng tôi xin đề cập đến một số vấn đề như sau:

Thứ nhất, về hình thức:

Tiếp tục các hoạt động như tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, đối thoại trực tiếp, tổ chức các đội tuyên truyền lưu động, hội thi tuyên truyền viên, phát hành ấn phẩm...; thực hiện các hoạt động tuyên truyền thông qua việc thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề và các bài viết, phóng sự, tin tức, tổ chức các buổi tọa đàm, game show truyền hình...; trên các kênh truyền thông của Ngành, Website BHXH tỉnh; tuyên truyền thông qua các ấn phẩm như pano, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, tờ gấp, sách cẩm nang, ...

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, nên cân nhắc ở một số khía cạnh như hạn chế tuyên truyền trực quan, tăng cường tuyên truyền trực tiếp. Trong tuyên truyền trực quan như pano, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động... tránh phô diễn hình thức chẳng hạn như có chi phí lớn, đứng ở vị trí dành cho quảng cáo của doanh nghiệp; để lô-gô BHXH dễ nhớ, dễ hiểu, tránh hiểu nhầm cần có vị trí độc lập, không thiết kế đan xen những ý tưởng khác trong các pano, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động...; tranh cổ động cần tối thiểu số chữ, chữ to, kiểu chữ thông dụng, không nên treo trên các tuyến đường giao thông huyết mạch có lưu lượng xe lớn với tốc độ di chuyển nhanh... Các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề đăng trên các tập san, tạp chí, báo các loại cần ước tính trước số lượng độc giả; số lượng tờ rơi, tờ gấp, sách cẩm nang... cần có địa chỉ trước khi in phát hành; đẩy mạnh ứng dụng các tiện ích của điện thoại thông minh; phát huy loa truyền thanh ở thôn, xã; phát tin bài qua hệ thống loa ở những nơi đông người như họp chợ nông thôn... Trong hoạt động tuyên truyền trực tiếp thông qua tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, đối thoại... cần tăng cường phối hợp, lồng ghép các chương trình thực hiện cùng với các cơ quan trong hệ thống chính trị; thực hiện đổng bộ các hình thức truyền thông, chú trọng hình thức thăm hộ gia đình, tư vấn...

Thứ hai, về nội  dung:

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền những nội dung cơ bản về chính sách pháp luật BHXH, BHYT; vị trí pháp lý và tổ chức hoạt động của ngành BHXH... Tuy nhiên, để tăng tính hiệu quả trong tuyên truyền, một là nội dung tuyên truyền phải đến đúng, trúng đối tượng, tránh theo kiểu “quăn chài”, một đối tượng cụ thể gắn với nội dung tuyên truyền nhất định. Ví dụ, nội dung đến với đối tượng cần nâng cao nhận thức như cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị, các tổ chức xã hội, chủ doanh nghiệp... khác với đối tượng muốn thay đổi hành vi là người dân. Yêu cầu đối với đối tượng nâng cao nhận thức là làm rõ địa vị pháp lý của ngành BHXH; các văn bản Luật và dưới Luật có liên quan trực tiếp đến chính sách BHXH, BHYT; trách nhiệm của từng cơ quan trong hệ thống chính trị trong việc triển khai thực hiện...; yêu cầu của nhóm đối tượng thay đổi hành vi là lợi ích của chính họ.

Hai là, thông điệp tuyên truyền phải đảm bảo tính sát thực, đủ nghĩa. Chẳng hạn, tuyên truyền trực quan ngành Thuế câu “Nộp thuế là quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân”, căn cứ vào nguồn gốc cũng như bản chất thì việc nộp thuế chính là nghĩa vụ công dân và các khoản thu từ thuế là để phục vụ cho chính lợi ích của công dân thông qua phục vụ lợi ích cộng đồng. Vậy, nếu gửi thông điệp “Tham gia BHXH, BHYT là quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động”, thì “nghĩa vụ” của người lao động được hiểu như thế nào? Ở đây chúng tôi muốn gợi lên tính sát thực của nó. Tiền thu BHXH, BHYT hoàn toàn không phục vụ cho các công việc như tiền thu thuế mà để phục vụ cho chính bản thân người tham gia thông qua nguyên tắc “Chia sẽ rủi ro”, “ Lấy số đông bù số ít”... do vậy, có thể hiểu sát thực hơn là “Tham gia BHXH, BHYT là để cho chính mình”. Hoặc có câu “ Tham gia BHYT theo hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình”. Câu này sát nghĩa chưa? Để bảo vệ sức khỏe thì mỗi cá nhân gắn với nhiều hoạt động như tuân thủ quy định an toàn thực phẩm, chế độ ăn uống thích hợp, kế hoạch luyện tập thể dục, thể thao... còn việc “Tham gia BHYT theo hộ gia đình” không rõ có mối quan hệ với sức khỏe, nó chỉ đảm bảo tài chính cho mỗi gia đình nếu không may có thành viên bị bệnh tật, rủi ro hoặc khi già yếu không còn khả năng lao động...

Ba là, nội dung tuyên truyền cần cụ thể, thiết thực đến lợi ích. Ví dụ cụm từ “quyền lợi” trong câu “Tham gia BHXH, BHYT là quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động” được hiểu chưa cụ thể, có thể thay thế bằng nhiều câu khẩu hiệu với những “quyền lợi” mang tính chi tiết hơn, không để người đọc hiểu chung chung. Chẳng hạn, “Tham gia BHXH nam giới được nghĩ hưu ở tuổi 60”, “Tham gia BHXH nữ giới được nghĩ hưu ở tuổi 55” hoặc câu “Tham gia BHYT để được chi trả chi phí lúc bệnh tật”...

Thứ ba, về tổ chức thực hiện:

Tiếp tục phát huy mô hình tổ chức thực hiện như hiện nay, song để nâng cao thêm hiệu quả tuyên truyền, một là phải xây dựng lộ trình tuyên truyền dài hạn với phương châm là “Mưa dầm thấm lâu”, phải làm thường xuyên, rộng khắp. Sản phẩm của tuyên truyền khó cân, đong, đo, đếm trong thời gian nhất định do đó quá trình tổ chức thực hiện nên tuân thủ trình tự “Dễ làm trước, khó làm sau”. Nên lập bản đồ theo dõi “vùng trắng” dân số chưa tham gia BHXH, BHYT từ tổ, thôn đến xã, huyện để theo dõi và có kế hoạch tuyên truyền.

Hai là, truyên truyền phải được thực hiện trên tất cả các khâu nghiệp vụ. cho tất cả các đối tượng tham gia và thụ hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, không coi tuyên truyền chỉ dành cho cán bộ, bộ phận tuyên truyền hoặc cho đối tượng chưa tham gia BHXH, BHYT.

Ba là, làm tốt công tác dân vận nói chung trong đó có công tác dân vận chính quyền. Đối với nhóm đối tượng nâng cao nhận thức cần “rỉ tai” người đứng đầu trước, theo thứ bậc sau đó tổ chức lan tỏa; đối với nhóm đối tượng thay đổi hành vi nên tuyên truyền quyền lợi được hưởng trước, sau đó đến trách nhiệm và nghĩa vụ. Về quyền lợi được hưởng, ngoài chế độ quy định bằng văn bản cần thiết phải chứng minh từ những người xung quanh đã được hưởng quyền lợi. Mục tiêu cuối cùng của chính sách BHXH là người tham gia có lương hưu khi hết tuổi lao động nên phải chú trọng đến đối tượng đã và đang tham gia BHXH, hạn chế đối tượng rút BHXH một lần.

Bốn là, bên cạnh nhóm đối tượng gắn với không gian sinh sống như tổ, thôn, xã, huyện, tỉnh hoặc nhóm thành viên có cơ cấu tổ chức từ trên xuống như các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị- xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp... còn nên mở rộng thêm các nhóm đối tượng có sự gắn kết “tự nhiên” như Tộc họ, hội đoàn nghề nghiệp, các chức sắc và tín đồ tôn giáo, gia đình các tín đồ tôn giáo (như gia đình phật tử...) 

Năm là, xây dựng đội ngũ chuyên trách theo hướng chuyên nghiệp. Mở rộng mạng lưới công tác viên cho những người có uy tín trong tộc họ, làng xã; trưởng các nhóm gia đình tín đồ tôn giáo; đại diện nhóm hội nghề nghiệp, cán bộ hưu trí, người đã và đang hưởng chế độ BHXH, BHYT...

Sáu là, thông qua công tác truyền thông cần xây dựng cơ chế tiếp thu, lắng nghe phản hồi để giám sát nghiệp vụ, xây dựng chỉ số đánh giá sự hài lòng của tổ chức và người dân.

Tóm lại, công tác tuyên truyền có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, mục tiêu đặt ra có đạt được không phụ thuộc phần lớn vào công tác tuyên truyền. Thiết nghĩ, những nội dung trao đổi trên đây chỉ là một số suy nghĩ về hoạt đọng tuyên truyền về BHXH, BHYT ở BHXH tỉnh, hy vọng các ngành, các cấp trên địa bàn sẽ có những cách làm hay, những mô hình hiệu quả cùng với BHXH tỉnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền góp phần hoàn thành mục tiêu chung của tỉnh đề ra.

Chú thích:

(*) Theo Đề tài nghiên cứu “Thực trạng giải quyết chế độ TNLĐ ở BHXH tỉnh Quảng Nam và một số kiến nghị, đề xuất” của Thạc sỹ Nguyễn Thanh Danh- PGĐ BHXH tỉnh Quảng Nam.

Tài liệu tham khảo:

- Các Báo cáo tống kết công tác BHXH, BHYT năm 2015,2016 và năm 2017 của BHXH tỉnh Quảng Nam.

- Báo cáo công tác tuyên truyền năm 2017 của BHXH tỉnh Quảng Nam.

- Bộ tranh cổ động về BHXH, BHYT do BHXH Việt Nam phát hành 2011,2016

-Thiết kế và hướng dẫn sử dụng pa nô, áp phích, băng rôn tuyên truyền trực quan chính sách BHXH, BHYT do BHXH Việt Nam phát hành năm 2016.

 


Tin mới:
Tin cũ:

 
< Trước   Tiếp >
dieuhanhvanbanbhxh.png
mail_vss.png
htdhnb.gif
  gcn2017.png
c65-bhxh.png
 

 
 
congbao.gif

Tuyên truyền

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập

Liên kết webPHONG CẢNH ĐẸP ĐẤT QUẢNG

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đà say"