Website Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam - BHXH tỉnh Quảng Nam tập trung thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018
Trang chủGiới thiệuTin TứcCác chế độ BHXH-BHYTNghiên cứu - Trao đổiBiểu MẫuĐiều hành nội bộ
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Hôm nay: 17/07/2018
BHXH tỉnh Quảng Nam tập trung thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018 In E-mail
12/07/2018 - 15:09

            Ngày 09/7/2018, BHXH tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 06 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 06 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Phạm Văn Lại – Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các Phó Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh; Giám đốc và Giám định viên BHXH các huyện, thị xã, thành phố. 

dsc_0070-traoco.jpg
Thừa ủy quyền của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, đ/c Phạm Văn Lại - Giám đốc BHXH tỉnh
trao Cờ Thi đua cho các đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017
 

Năm 2018, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tuy có nhiều khởi sắc nhưng một số doanh nghiệp vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và hoạt động của ngành BHXH. Tuy nhiên, với sự nổ lực của tập thể cán bộ, CCVC, người lao động trong toàn đơn vị; sự quyết liệt trong triển khai các giải pháp nghiệp vụ, đặc biệt là tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; BHXH tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đảng kể trên các lĩnh vực công tác, cụ thể: Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN là 1.663,826 tỷ đồng, đạt 46,01% so với kế hoạch; tổng nợ là 202,18 tỷ đồng (trong đó NSNN nợ 17,259 tỷ đồng), bằng 5,59% kế hoạch thu được giao, thấp hơn 0,24% so với cùng kỳ năm 2017; đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là 165.616 người, đạt 94,9% kế hoạch, tăng 3.129 người so với cuối năm 2017; BH thất nghiệp là 150.158 người, đạt 94,75% kế hoạch, tăng 3.571 người so với cuối năm 2017; BHYT là 1.373.411 người, đạt 98,06% so với kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,6% dân số toàn tỉnh, cao hơn 1,6% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao năm 2018 tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg. Toàn tỉnh đã đồng bộ dữ liệu và cấp mã số BHXH cho 1.354.534 người tham gia, đạt tỉ lệ 99,99%; rà soát dữ liệu và bàn giao được 166.384/171.463 sổ BHXH cho người lao động, đạt tỷ lệ 97,04%. Công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT có nhiều chuyển biến tích cực, đã từng bước kiểm soát được việc gia tăng chi phí KCB BHYT; tổng chi phí KCB BHYT 06 tháng đầu năm là 1.015 tỷ đồng, với trên 1,9 lượt người KCB ngoại trú, điều trị nội trú. Giải quyết hưởng các chế độ và chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho đối tượng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; công tác cải cách hành chính đạt được nhiều kết quả rõ rệt, nhất là triển khai thực hiện giao dịch điện tử; tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại các đơn vị sử dụng lao động qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện, đã tạo nhiều thuận lợi cho các cơ quan, doanh nghiệp trong việc giao dịch với cơ quan BHXH. Các lĩnh vực công tác khác đều đạt được yêu cầu đề ra. 

dsc_0072-trao_co_ubnd_tinh.jpg
Thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, đ/c Phạm Ngọc Hà - Phó Giám đốc BHXH tỉnh
trao Cờ Thi đua cho BHXH huyện Quế Sơn, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2017
 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trong 06 tháng đầu năm 2018 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là:

Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN đến cuối tháng 6 vẫn ở mức cao, bằng 5,59% so với kế hoạch thu được giao, cao hơn chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao; phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chưa đạt được yêu cầu đề ra, chỉ đạt 34,42% so với kế hoạch với 1.172 người tham gia. Đối tượng cận nghèo tham gia BHYT còn thấp hơn so với cuối năm 2017. Đến nay, toàn tỉnh mới có 25.778 người cận nghèo tham gia BHYT, giảm 26.769 người so với năm 2017. Nguyên nhân là do từ năm 2018, ngân sách tỉnh không còn hỗ trợ 30% (ngoài 70% do ngân sách Trung ương hỗ trợ) kinh phí mua thẻ BHYT như những năm trước đây, do đó người cận nghèo chưa tham gia BHYT kịp thời. Một số cơ sở KCB BHYT chưa thực hiện nghiêm túc quy định về việc chuyển dữ liệu KCB BHYT hàng ngày lên Cổng thông tin giám định BHYT phục vụ cho công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT.

Phát biểu kết luật Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Lại chỉ đạo: Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018, trong 6 tháng cuối năm, ngoài những nhiệm vụ, công tác thường xuyên, BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện tốt 07 nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2018 là thực hiện có hiệu quả công tác giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT; quyết tâm kiểm soát tốt sự gia tăng chi phí KCB BHYT, phấn đấu không để vượt dự toán chi KCB BHYT được Chính phủ giao. Để thực hiện tốt công tác này thì Phòng Giám định BHYT, các phòng nghiệp vụ liên quan, BHXH các huyện, thị xã, thành phố cần:

Chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, thị ủy, thành ủy, huyện ủy; UBND tỉnh, UBND cấp huyện để tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác khám chữa bệnh và thanh toán chi phí KCB BHYT trên địa bàn;

Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất tại các cơ sở y tế để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT. Thực hiện giám định trên hồ sơ tại các cơ sở y tế kết hợp với giám định trên Hệ thống thông tin giám định BHYT để xác định chi phí KCB BHYT được thanh toán theo quy định, kiên quyết không thanh toán đối với các chi phí không hợp lý, không đúng quy định;

Triển khai thực hiện tốt Công văn số 2347/BHXH-CSYT ngày 26/6/2018 của BHXH Việt Nam về một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; tổ chức công tác giám định BHYT theo “Mô hình Phòng Giám định và quy trình giám định kết hợp giữa giám định chủ động và giám định điện tử” được ban hành kèm theo Công văn số 2419/BHXH-CSYT ngày 29/6/2018 của BHXH Việt Nam;

2. Tập trung thực hiện nhiều giải pháp để phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ cận nghèo và BHYT hộ gia đình. Phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục – Đào tạo và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả BHYT trong học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2018 – 2019; phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT.

3. Tích cực đôn đốc thu, thu hồi nợ đọng, phấn đấu số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2018 đạt và vượt kế hoạch BHXH Việt Nam; giảm tỷ lệ nợ năm 2018 xuống dưới 3,18% so với kế hoạch thu được giao.

4. Tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; đặc biệt là công tác thanh tra chuyên ngành; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, gian lận, trục lợi quỹ BHXH, BHYT.

5. Thực hiện tốt công tác giải quyết và chi trả các chế độ BHXH với mục tiêu bảo đảm kịp thời, thuận lợi, đầy đủ, đúng quy định và an toàn, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia và thụ hưởng BHXH.

6. Tiếp tục phối hợp với đơn vị sử dụng lao động rà soát dữ liệu, hoàn thiện sổ BHXH và bàn giao cho người lao động theo quy định; phấn đấu hoàn thành việc bàn giao sổ BHXH trước 30/9/2018.

7. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, ý thức phục vụ của CCVC đối với nhân dân và người lao động, khắc phục ngay tình trạng trả kết quả thủ tục hành chính quá hạn; duy trì kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không để xảy ra tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, CCVC trong Ngành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch diện tử trong công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn.

Với quyết tâm chính trị cao, sự đoàn kết thống nhất của tập cán bộ, CCVC trong toàn đơn vị, hy vọng rằng BHXH tỉnh Quảng Nam sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao năm 2018, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh./.                                                                                               

                                                                                        Nguyễn Thành


Tin cũ:

 
Tiếp >
dieuhanhvanbanbhxh.png
mail_vss.png
htdhnb.gif
  gcn2017.png
c65-bhxh.png
 

 
 
congbao.gif

Tuyên truyền

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập

Liên kết webPHONG CẢNH ĐẸP ĐẤT QUẢNG

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đà say"