Trang chủGiới thiệuTin TứcCác chế độ BHXH-BHYTNghiên cứu - Trao đổiBiểu MẫuĐiều hành nội bộ
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Hôm nay: 22/11/2019
Ra sức thi đua hoàn thành tốt các chi tiêu kế hoạch được giao trong 6 tháng đầu năm 2019 In E-mail
17/04/2019 - 10:15

Sáng ngày 16/4/2019, BHXH tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019. Đ/c Phạm Văn Lại – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các đ/c Phó Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố.

a9c6baa251eab4b4edfb.png
Đ/c Phạm Văn Lại - Giám đốc BHXH tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trong 03 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh thu BHXH, BHYT, BHTN trên 892,3 tỷ đồng, đạt 21,76% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; phát triển mới 67 đơn vị với 888 lao động; chi trả các chế độ BHXH trên 540 tỷ đồng; giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT cho hơn 942.000 lượt người KCB ngoại trú, điều trị nội trú với số tiền hơn 387 tỷ đồng. Công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH cho đối tượng được thực hiện kịp thời, đúng chế độ quy định. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là việc giao nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ hành chính công của Bưu điện, thực hiện giao dịch điện tử đối với hồ sơ đóng BHXH, BHYT, BHTN, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và hồ sơ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức. BHXH tỉnh, BHXH các huyện, thị xã, thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các ngành ở địa phương để triển khai thực hiện tốt Luật BHXH, Luật BHYT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật Việc làm và Luật An toàn vệ sinh lao động, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp Tết Kỷ Hợi - 2019, BHXH tỉnh đã tổ chức thăm và tặng 100 xuất quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách tại xã Tư, huyện Đông Giang (xã kết nghĩa với BHXH tỉnh); thăm, tặng quà và trao tiền phụng dưỡng cho 02 Mẹ Việt Nam anh hùng do cơ quan nhận phụng dưỡng với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định cho cán bộ, công chức, viên chức toàn đơn vị; đồng thời, tổ chức trực bảo vệ cơ quan và giải quyết công việc đột xuất trước, trong và sau Tết tại BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ quý I/2019 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: Tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh đến đến 31/3/2019 vẫn còn khá cao với gần 232 tỷ đồng, bằng 5,66% kế hoạch thu được BHXH Việt Nam giao (trong đó nợ tính lãi là 81,070 tỷ đồng, bằng 1,98% số phải thu theo kế hoạch), tăng 1,79% so với cuối năm 2018. Đối tượng tham gia BHYT giảm so với cuối năm 2018. Nguyên nhân chủ yếu là do đối tượng cận nghèo không còn được ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% kinh phí tham gia BHYT như trước đây, nên đối tượng đăng ký tham gia BHYT chưa kịp thời ở những tháng đầu năm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đ/c Phạm Văn Lại chỉ đạo, trong quý II/2019, toàn đơn vị ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt các chi tiêu được giao trong 6 tháng đầu năm 2019, tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT; nhất là Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020.

Hai là, phối hợp với ngành Thuế, ngành Lao động, Thương binh & Xã hội, các ngành liên quan tiến hành rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể có sử dụng lao động đã đi vào hoạt động, nhưng chưa tham gia BHXH, BHYT cho người lao động để có kế hoạch mở rộng nguồn thu, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo quy định. Phối hợp với ngành Bưu điện, UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ cận nghèo và BHYT hộ gia đình.

Ba là, phối hợp với các ngành chức năng trên địa bàn như: Liên đoàn lao động, ngành Lao động, Thương binh & Xã hội, Công an, Y tế, . . . triển khai nhiều giải pháp như thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở KCB BHYT nhằm phát hiện và xử lý kịp thời đối với các đơn vị vi phạm, nhất là các doanh nghiệp có số tiền nợ BHXH, BHYT lớn, thời gian nợ kéo dài, để đảm bảo tiến độ thu hàng tháng, giảm nợ đọng và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Bốn là, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh giao dự toán chi KCB BHYT năm 2019 chính thức cho các cơ sở y tế sau khi có quyết định giao dự toán của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các cơ sở KCB BHYT thực hiện tốt công tác KCB cho người có thẻ BHYT theo đúng quy định của Luật BHYT; kết xuất dữ liệu và chuyển lên Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam hàng ngày để phục vụ cho việc giám định, thanh toán chi phí KCB BHYT.

Năm là, tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và tinh thần phục vụ đối tượng; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử đối với hồ sơ tham gia BHXH, BHYT và giải quyết hưởng các chế độ BHXH ngắn hạn nhằm tạo thuận lợi cho cho đơn vị và người lao động.

Sáu là, triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 166/QĐ-BHXH, ngày 31/01/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN có hiệu lực từ ngày 01/5/2019.

Bảy là, BHXH các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị (định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất) với Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan nhằm tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo địa phương và sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị; đồng thời để có cơ sở UBND cấp huyện thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh./.

Thanh Trung – Văn phòng

 


Tin mới:
Tin cũ:

 
< Trước   Tiếp >
cac_don_vi_vi_pham.gif
dieuhanhvanbanbhxh.png
mail_vss.png
phap_luat.jpg
  gcn2017.png
c65-bhxh.png
 

 
 

congbao.gif

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập

Liên kết webPHONG CẢNH ĐẸP ĐẤT QUẢNG

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đà say"