Trang chủGiới thiệuTin TứcCác chế độ BHXH-BHYTNghiên cứu - Trao đổiBiểu MẫuĐiều hành nội bộ
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Hôm nay: 20/08/2019
Đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực BHXH In E-mail
03/06/2019 - 15:57

Cải cách thủ tục hành chính (TTHC) từ lâu đóng một vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong 06 nội dung của cải cách hành chính, điều này được thể hiện rõ trong Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá trong công tác cải cách hành chính. Đơn giản hóa TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là những thủ tục liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh.

dtk_1115-phongtntkqtthcbhxhqnam.jpg
Giải quyết thủ tục hành chính tại Phòng TN&TKQTTHC BHXH tỉnh

Chính phủ với thẩm quyền của mình đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; chỉ đạo tăng cường quản lý, cải cách TTHC trong nhiều lĩnh vực như: Thuế, Hải quan, BHXH... Ngày 29/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về đơn giản hóa TTHC, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của BHXH Việt Nam. Trên tinh thần đó, ngày 31/01/2019, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ký Quyết định số 166/QĐ-BHXH ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2019. Đây được xác định là một bước đột phá mãnh mẽ trong thực hiện cải cách hành chính, nhất là cải cách TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ của cơ quan BHXH; được kỳ vọng sẽ giải quyết nhiều tồn tại, vướng mắc, mang đến những điểm mới trong giải quyết hưởng và chi trả các chế độ BHXH, BHTN cho nhân dân, người lao động và chủ sử dụng lao động trong phạm vi cả nước.

Quyết định số 166/QĐ-BHXH được ban hành để thay thế các quyết định, công văn do BHXH Việt Nam ban hành trước đây trong lĩnh vực này gồm: Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016, Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016, Quyết định số 1515/QĐ-BHXH ngày 17/10/2016; bãi bỏ Công văn số 3647/BHXH-CSXH ngày 21/9/2016, Công văn số 4644/BHXH-CSXH ngày 18/11/2016. Đây là một quyết định lớn của BHXH Việt Nam có tính tổng hợp, thống nhất cao, chuẩn hóa lại các hoạt động nghiệp vụ trong quy trình giải quyết hưởng và chi trả các chế độ BHXH, BHTN; cho thấy ngành BHXH đang từng bước thực hiện đơn giản hóa TTHC theo yêu cầu tại Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ.

Theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH, mọi giao dịch, quy trình, thủ tục trong tiếp nhận, giải quyết và chi trả chế độ BHXH, BHTN hầu như được thực hiện trên môi trường mạng, được ký số để lưu giữ trên Hệ thống; giải quyết trên nền tảng cơ sở dữ liệu tập trung thống nhất trên cả nước, có liên thông với cơ sở dữ liệu khám chữa bệnh, giám định y khoa và quản lý dân cư; lấy người tham gia, thụ hưởng làm trung tâm phục vụ. Việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoat động nghiệp vụ sẽ giúp từng bước thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 theo yêu cầu của Chính phủ. Thành phần hồ sơ làm căn cứ giải quyết hưởng các chế độ BHXH đã được cập nhật đầy đủ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật như: Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/9/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế... đồng thời giảm thiểu thành phần hồ sơ mà nếu không có vẫn đủ căn cứ giải quyết và không phát sinh hậu quả pháp lý. Đáng lưu ý là đối với chế độ hưu trí mà trước đó đã có biên bản giám định y khoa đủ điều kiện hưởng chế độ thì cho phép sử dụng biên bản này để làm căn cứ giải quyết mà không phải đi giám định thêm. Điều này giúp cho người lao động tiết kiệm được khá nhiều thời gian và chi phí. Các loại hồ sơ trước đây trong thành phần quy định có sổ hộ khẩu hoặc xác nhận của nơi cư trú thì nay đã hoàn toàn loại bỏ...

            Việc chi trả đối với các chế độ hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp căn cứ vào nơi cư trú để tạo thuận lợi tối đa cho người hưởng, đối với các chế độ bảo lưu (như: thai sản bảo lưu, BHXH một lần người hưởng có thể nộp tại cơ quan BHXH nơi thuận tiện nhất). Có nhiều hình thức nhận tiền do người hưởng lựa chọn như: Nhận tiền mặt trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc tại đại lý chi trả (Bưu điện) hoặc nhận qua tài khoản cá nhân; khuyến khích người hưởng nhận tiền qua tài khoản cá nhân.

            Về biểu mẫu, thiết kế lại Danh sách đề nghị giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức theo hướng áp dụng chung cho cả giao dịch theo phương thức truyền thống, giao dịch điện tử kèm hồ sơ giấy và giao dịch điện tử không kèm hồ sơ giấy. Việc ký xác nhận trên danh sách này chỉ còn duy nhất chủ sử dụng lao động (bỏ ký xác nhận của người lập biểu và công đoàn cơ sở). Mẫu văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động của đơn vị thay vì phải kê khai nhiều nội dung thì nay chỉ cần lựa chọn các trưởng hợp bị tai nạn để giảm bớt việc kê khai cho đơn vị. Chế độ tử tuất loại bỏ biên bản họp giữa các thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất tháng mà lựa chọn hưởng tuất một lần để lồng ghép nội dung này vào Tờ khai của thân nhân nhằm giảm thủ tục kê khai. Đặc biệt, thời hạn giải quyết hồ sơ đã rút ngắn khoảng 50% so với quy định tại Luật BHXH năm 2014, cụ thể như sau:

Chế độ

Luật BHXH

Quyết định số 166

Hưu trí

20 ngày

12 ngày

Tử tuất

15 ngày

08 ngày

Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

15 ngày

06 ngày

BHXH một lần

10 ngày

05 ngày

Ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức

10 ngày

06 ngày (thai sản bảo lưu chỉ 03 ngày)

            Tóm lại, công tác cải cách TTHC đã được lãnh đạo ngành BHXH quan tâm chỉ đạo kịp thời, trên tinh thần tạo sự thuận lợi tối đa cho người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân khi tham gia và giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN./.

                                                                                                Nguyễn Đoan Cường

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin mới:
Tin cũ:

 
< Trước   Tiếp >
cac_don_vi_vi_pham.gif
dieuhanhvanbanbhxh.png
mail_vss.png
phap_luat.jpg
  gcn2017.png
c65-bhxh.png
 

 
 

congbao.gif

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập

Liên kết webPHONG CẢNH ĐẸP ĐẤT QUẢNG

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đà say"