Trang chủGiới thiệuTin TứcCác chế độ BHXH-BHYTNghiên cứu - Trao đổiBiểu MẫuĐiều hành nội bộ
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Hôm nay: 14/10/2019
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh In E-mail
30/08/2019 - 16:17

Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW  ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Hướng dẫn số 12- HD/BTCTW, ngày 16/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; năm 2019, Đảng ủy BHXH tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Theo đó, mỗi chi bộ tổ chức sinh hoạt hoặc phối hợp với các chi bộ khác tổ chức sinh hoạt chuyên đề ít nhất 03 lần/năm. Trong thời gian qua,  Chi bộ Tổ chức cán bộ phối hợp với Chi bộ Văn phòng BHXH tỉnh tổ chức 02 buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua sinh hoạt, cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có vấn đề thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

sinh_hoat_chuyen_de.jpg
Buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ TCCB và Văn phòng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo Bác, thực hành tiết kiệm, chống lãng phi không phải hô hào, nói suông, mà bản thân mình phải nói đi đôi với làm trước. Chính vì vậy, lời kêu gọi tiết kiệm, chống lãng phí của Bác có sức lan tỏa và ảnh hưởng tích cực đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi;  tiết kiệm không phải là bủn xỉn, nhỏ giọt, xem đồng tiền to, những việc đáng làm cũng không làm, đáng chi tiêu cũng không dám. Theo Bác: “Tất cả mọi người đều phải tiết kiệm; trước nhất là các cơ quan, các bộ đội, các xí nghiệp”, bởi “nếu ta khéo tiết kiệm sức người, sức của và thời giờ, thì với sức lao động, tiền tài của nước ta hiện nay, ta có thể tăng gia sản xuất gấp bội mà lực lượng của ta về mọi mặt cùng tăng gấp bội. Đó là một sự thực chắc chắn, chứ không phải lý luận cao xa. Kinh nghiệm của các nước bạn đã tỏ rõ như vậy”.

Muốn thực hành tiết kiệm thì phải chống lãng phí, vì lãng phí có khi còn tai hại hơn tham ô, nó xảy ra ở bất cứ lúc nào và bất cứ người nào, ở vị trí nào cũng dễ dàng lãng phí tiền bạc, thời gian và sức lao động. Để thực hiện tốt việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chúng ta phải:

Thường xuyên học tập, tuyên truyền Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy định nhằm nâng cao nhận thức, xác định vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác cải cách hành chính, áp dụng CNTT để giảm thời gian làm việc thủ công.

Tích cực tham gia góp ý, đấu tranh trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không nên cho rằng ai tham ô lãng phí mặc ai, mình không tham ô lãng phí thì thôi. Đồng thời thường xuyên tự kiểm điểm việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của chính mình trên tinh thần tự giác.

Tự liên hệ thời gian thực hiện nhiệm vụ được giao với khối lượng công việc hoàn thành như thế nào? Việc chấp hành nội quy cơ quan; việc bố trí cán bộ phù hợp với chuyên ngành đào tạo; tổ chức hội họp; đi công tác phải kết hợp, tính toán lộ trình, sắp xếp thời gian hợp lý; mua sắm, trang bị tài sản; sử dụng điện, nước  . . . tại cơ quan, đơn vị.

Tóm lại, mỗi cán bộ, đảng viên, CCVC cần phải thường xuyên nêu cao ý thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thực hiện nhiệm vụ được giao; luôn tiên phong đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thể hiện bằng lời nói và việc làm cụ thể trên từng vị trí công tác, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao./.    

                                                                                                Nguyễn Viết Cảnh                     

 


Tin mới:
Tin cũ:

 
< Trước   Tiếp >
cac_don_vi_vi_pham.gif
dieuhanhvanbanbhxh.png
mail_vss.png
phap_luat.jpg
  gcn2017.png
c65-bhxh.png
 

 
 

congbao.gif

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập

Liên kết webPHONG CẢNH ĐẸP ĐẤT QUẢNG

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đà say"