Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật
 
TRA CỨU VĂN BẢN THEO CHỦ ĐỀ
Văn bản mới
STT Tên văn bản SỐ/ KÝ HIÊU CƠ QUAN BAN HÀNH THỜI GIAN BAN HÀNH
1Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BHYT học sinh, sinh viên năm học 2016-2017
(Download)
Số 404/BHXH-VPBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam19-08-2016
2Kết luận của phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tại buổi làm việc với BHXH tỉnh về BHYT toàn dân
(Download)
Số 355/TB-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam12-08-2016
3Về việc lập hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH
(Download)
Số 367/BHXH-CĐBHXBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam04-08-2016
4Chương trình phối hợp giữa ban thường trực UBMTTQVN và BHXH Quảng Nam về thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016-2020
(Download)
03/CTPH-MTTQ-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam04-08-2016
5Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực Y tế
(Download)
số 14/2016/TT-BYTBộ, cơ quan ngang bộ04-08-2016
6Hướng dẫn xác định quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại khoản 4, điều 1 luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật BHYT
(Download)
Số 25/2016-TT-BLĐBộ, cơ quan ngang bộ26-07-2016
7Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
(Download)
Số: 636/QĐ-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam22-07-2016
8Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu
(Download)
Số 85/2016/TTLT-BQBộ, cơ quan ngang bộ20-06-2016
9Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BL.ĐTBXH ngày 25/03/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
(Download)
Số 768/LĐTBXH-BTXỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam13-06-2016
10Tăng cường phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT
(Download)
Số 1018/TTg-KGVXChính phủ10-06-2016
11Phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ và hội viên hội Nông dân
(Download)
10//KH-BHXH-HNDSở, Ban, Ngành16-05-2016
12Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
(Download)
37/2016/NĐ-CPChính phủ15-05-2016
13Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
(Download)
Số 33/2016NDD-CPChính phủ10-05-2016
14Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
(Download)
1978/KH-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam09-05-2016
15Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH
(Download)
Số 15/2016/TT-BYTBộ, cơ quan ngang bộ05-05-2016
16Rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên, hộ gia đình tham gia BHYT
(Download)
1731/UBND-VXỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam22-04-2016
17Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp động, học sinh sinh viên đang công tác...
(Download)
Số 49/2016/TTLT-BQBộ, cơ quan ngang bộ14-04-2016
18Báo cáo kêt quả thực hiện QĐ số 08/2015/QĐ-TTg về thí điểm GD điện tử
(Download)
Số 2354/VPCP-KTTHThủ tướng Chính phủ06-04-2016
19Giao dịch BHXH điện tử
(Download)
Số 82/BHXH-QLTBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam01-03-2016
20Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016
(Download)
01/KH-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam28-01-2016
21Công văn 05/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo về gia hạn thẻ BHYT năm 2016
(Download)
05/BHXH-GĐBHYTBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam06-01-2016
22Công văn số 5435/BHXH-CSXH Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các chế độ BHXH theo luật BHXH 2014 từ ngày 01/01/2016
(Download)
5435/BHXH-CSXHBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam31-12-2015
23Triển khai hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử phiên bản 2.0
(Download)
Số: 789/BHXH-PTBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam30-12-2015
24Nghị định 134/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH Tự nguyện
(Download)
134/2015/NĐ-CPChính phủ29-12-2015
25Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
(Download)
59/2015/TT-BLĐTBXHBộ, cơ quan ngang bộ29-12-2015
261559/QĐ-BHXH Sửa đổi một số điều của Quyết định 528/QĐ-BHXH
(Download)
1559/QĐ-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam25-12-2015
27Phối hợp triển khai thực hiện quy trình giám định BHYT và ứng dụng CNTT trong tổ chức thực hiện BHYT
(Download)
5932/UBND-VXỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam23-12-2015
28Công văn số 5507/UBND-VX Đẩy nhanh tiến độ lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
(Download)
5507/UBND-VXỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam01-12-2015
29Nghị định 115/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH Bắt buộc
(Download)
115/2015/NĐ-CPChính phủ11-11-2015
30Công văn số 4672/UBND-VX Về việc chỉ đạo lập danh sách đối tượng tham gia BHYT
(Download)
4672/UBND-VXỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam15-10-2015

ISO 9001:2008Lượt truy cập