Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật

 

congbao.gif
vbpl.gif
 
TRA CỨU VĂN BẢN THEO CHỦ ĐỀ
Văn bản mới
STT Tên văn bản SỐ/ KÝ HIÊU CƠ QUAN BAN HÀNH THỜI GIAN BAN HÀNH
1V/v giải quyết chế độ BHXH kể từ ngày 01/5/2013
(Download)
143/BHXH-CĐBHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam20-03-2015
2V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH
(Download)
538/BHXH-CSXHBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam14-02-2015
3V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015
(Download)
537/BHXH-CSXHBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam14-02-2015
4Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh Quảng Nam và Cục Thuế tỉnh Quảng Nam
(Download)
01/QCPH-BHXH-CTBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam13-02-2015
5Thực hiện giao dịch đóng BHXH, BHYT, BHTN qua mạng Internet
(Download)
32/BHXH-PTBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam20-01-2015
6Mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
(Download)
3789 / BHXH-CSBHBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam16-12-2014
7Bán thanh lý nhà công vụ và nhà để xe
(Download)
176/TB-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam21-11-2014
8Thực hiện thanh toán tiền nợ BHXH, BHTN cho cơ quan BHXH
(Download)
263/LĐTBXH-TTrBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam24-03-2014
9Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020
(Download)
605 /KH-BYTBộ, cơ quan ngang bộ11-02-2014
10Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
(Download)
4281Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam29-10-2013
11Sai sót các tiêu thức giữa số BHXH và Giấy CMND.
(Download)
3835/BHXH-CSTBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam04-10-2013
12Thực hiện chế độ BHXH đối với giáo viên mầm non
(Download)
3658/BHXH-BTBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam24-09-2013
13Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
(Download)
Số 52/2013/QĐ-TTgChính phủ10-09-2013
14Thiết lập đường dây nóng của BHXH tỉnh Quảng Nam
(Download)
138 / TB-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam19-08-2013
15Thay đổi biểu mẫu hưởng chế độ BHXH ngắn hạn
(Download)
403/BHXH-CĐBHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam25-07-2013
16Về việc Lao động hợp đồng tham gia dự thi tuyển viên chức năm 2013.
(Download)
267/BHXH-TCHCBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam17-05-2013
17Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động
(Download)
239/BHXH-CĐBHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam07-05-2013
18Thực hiện thanh toán tiền nợ BHXH, BHTN cho cơ quan BHXH
(Download)
263/LĐTBXH-TTrBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam24-04-2013
19Quyết định về việc phân cấp xác nhận sổ BHXh hưởng trợ cấp thất nghiệp
(Download)
69/QĐ-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam22-02-2013
20Phát động đợt thi đua 3 tháng cuối năm 2012
(Download)
3853Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam28-09-2012
21V/v cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2012
(Download)
Số: 500/BHXH-PTBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam19-07-2012
22Báo cáo số tiền đã thu của người thuộc gia đình hộ cận nghèo
(Download)
Số 321/BHXH-PTBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam09-05-2012
23Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
(Download)
41/2012/NĐ-CPChính phủ08-05-2012
24Hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC
(Download)
Số 1513/BHXH-CSYTBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam27-04-2012
25Về chế độ phụ cấp công vụ
(Download)
34/2012/NĐ-CPChính phủ15-04-2012
26Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
(Download)
29/2012/NĐ-CPChính phủ12-04-2012
27Giải quyết chế độ cho người lao động trong các đơn vị bị khởi kiện
(Download)
1246/BHXH-BTBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam09-04-2012
28Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
(Download)
62/2011/QĐ-TTgChính phủ09-04-2012
29Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường,hoàn trả của viên chức
(Download)
27/2012/ND-CPChính phủ06-04-2012
30Hướng dẫn bổ sung một số nội dung về công tác lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2011
(Download)
1043/BHXH-BCBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam03-04-2012

ISO 9001:2008


Lời hay ý đẹp


Giọt nước mắt đầu tiên của tình yêu giống như hạt kim cương; giọt nước mắt thứ nhì giống như hạt ngọc; giọt nước mắt thứ ba giống như những giọt nước mắt khác, không hơn không kém.
Achille Poincelot

Lượt truy cập

Banner 2 ben