Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật

 

 
TRA CỨU VĂN BẢN THEO CHỦ ĐỀ
Văn bản mới
STT Tên văn bản SỐ/ KÝ HIÊU CƠ QUAN BAN HÀNH THỜI GIAN BAN HÀNH
1V/v giải quyết chế độ BHXH kể từ ngày 01/5/2013
(Download)
143/BHXH-CĐBHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam20-03-2015
2V/v hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH theo Thông tư số 03/2015/TT-BLĐTBXH
(Download)
538/BHXH-CSXHBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam14-02-2015
3V/v hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2015/NĐ-CP về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với người đang hưởng trước ngày 01/01/2015
(Download)
537/BHXH-CSXHBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam14-02-2015
4Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh Quảng Nam và Cục Thuế tỉnh Quảng Nam
(Download)
01/QCPH-BHXH-CTBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam13-02-2015
5Thực hiện giao dịch đóng BHXH, BHYT, BHTN qua mạng Internet
(Download)
32/BHXH-PTBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam20-01-2015
6Mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
(Download)
3789 / BHXH-CSBHBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam16-12-2014
7Bán thanh lý nhà công vụ và nhà để xe
(Download)
176/TB-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam21-11-2014
8Thực hiện thanh toán tiền nợ BHXH, BHTN cho cơ quan BHXH
(Download)
263/LĐTBXH-TTrBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam24-03-2014
9Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020
(Download)
605 /KH-BYTBộ, cơ quan ngang bộ11-02-2014
10Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
(Download)
4281Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam29-10-2013
11Sai sót các tiêu thức giữa số BHXH và Giấy CMND.
(Download)
3835/BHXH-CSTBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam04-10-2013
12Thực hiện chế độ BHXH đối với giáo viên mầm non
(Download)
3658/BHXH-BTBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam24-09-2013
13Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
(Download)
Số 52/2013/QĐ-TTgChính phủ10-09-2013
14Thiết lập đường dây nóng của BHXH tỉnh Quảng Nam
(Download)
138 / TB-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam19-08-2013
15Thay đổi biểu mẫu hưởng chế độ BHXH ngắn hạn
(Download)
403/BHXH-CĐBHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam25-07-2013
16Về việc Lao động hợp đồng tham gia dự thi tuyển viên chức năm 2013.
(Download)
267/BHXH-TCHCBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam17-05-2013
17Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động
(Download)
239/BHXH-CĐBHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam07-05-2013
18Thực hiện thanh toán tiền nợ BHXH, BHTN cho cơ quan BHXH
(Download)
263/LĐTBXH-TTrBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam24-04-2013
19Quyết định về việc phân cấp xác nhận sổ BHXh hưởng trợ cấp thất nghiệp
(Download)
69/QĐ-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam22-02-2013
20Phát động đợt thi đua 3 tháng cuối năm 2012
(Download)
3853Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam28-09-2012
21V/v cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2012
(Download)
Số: 500/BHXH-PTBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam19-07-2012
22Báo cáo số tiền đã thu của người thuộc gia đình hộ cận nghèo
(Download)
Số 321/BHXH-PTBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam09-05-2012
23Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
(Download)
41/2012/NĐ-CPChính phủ08-05-2012
24Hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC
(Download)
Số 1513/BHXH-CSYTBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam27-04-2012
25Về chế độ phụ cấp công vụ
(Download)
34/2012/NĐ-CPChính phủ15-04-2012
26Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
(Download)
29/2012/NĐ-CPChính phủ12-04-2012
27Giải quyết chế độ cho người lao động trong các đơn vị bị khởi kiện
(Download)
1246/BHXH-BTBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam09-04-2012
28Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
(Download)
62/2011/QĐ-TTgChính phủ09-04-2012
29Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường,hoàn trả của viên chức
(Download)
27/2012/ND-CPChính phủ06-04-2012
30Hướng dẫn bổ sung một số nội dung về công tác lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2011
(Download)
1043/BHXH-BCBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam03-04-2012

ISO 9001:2008


Lời hay ý đẹp


Tình yêu của các chàng trai không nằm ở trái tim mà nằm ở đôi mắt.
Shakespear

Lượt truy cập

Banner 2 ben