Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật
 
TRA CỨU VĂN BẢN THEO CHỦ ĐỀ
Văn bản mới
STT Tên văn bản SỐ/ KÝ HIÊU CƠ QUAN BAN HÀNH THỜI GIAN BAN HÀNH
1Về việc phối hợp thực hiện cấp mã số cho người tham gia BHXH, BHYT
(Download)
5060/UBND-KGVXỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam19-09-2017
2595/QĐ-BHXH - Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLD-BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT
(Download)
595/QĐ-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam16-08-2017
3Triển khai các biện pháp khần cấp ngăn chặn, phòng chống mã độc
(Download)
232/CNTT-HTABảo Hiểm Xã Hội Việt Nam15-05-2017
4Rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
(Download)
64/BHXH-CSTBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam20-02-2017
5Về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Công nghệ thông tin trong hệ thống BHXH VN
(Download)
3582/QĐ_BHXHBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam26-12-2016
6Hướng dẫn về mẫu in, cấp và Quảng lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
(Download)
Số 4666/BHXH-CSXHBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam21-11-2016
7Trao đổi cung cấp thông tin, tài liệu trong việc khởi kiện ra tòa án đối với các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN
(Download)
05/QCPH-LĐLĐ-BHXHSở, Ban, Ngành18-11-2016
8Kết luận của phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tại buổi làm việc với BHXH tỉnh về BHYT toàn dân
(Download)
Số 355/TB-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam12-08-2016
9Về việc lập hồ sơ giải quyết các chế độ BHXH
(Download)
Số 367/BHXH-CĐBHXBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam04-08-2016
10Chương trình phối hợp giữa ban thường trực UBMTTQVN và BHXH Quảng Nam về thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT giai đoạn 2016-2020
(Download)
03/CTPH-MTTQ-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam04-08-2016
11Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật BHXH thuộc lĩnh vực Y tế
(Download)
số 14/2016/TT-BYTBộ, cơ quan ngang bộ04-08-2016
12Hướng dẫn xác định quản lý đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại khoản 4, điều 1 luật sửa đổi , bổ sung một số điều của Luật BHYT
(Download)
Số 25/2016-TT-BLĐBộ, cơ quan ngang bộ26-07-2016
13Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
(Download)
Số: 636/QĐ-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam22-07-2016
14Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với quân nhân và người làm công tác cơ yếu
(Download)
Số 85/2016/TTLT-BQBộ, cơ quan ngang bộ20-06-2016
15Triển khai thực hiện Thông tư số 02/2016/TT-BL.ĐTBXH ngày 25/03/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
(Download)
Số 768/LĐTBXH-BTXỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam13-06-2016
16Tăng cường phát triển mở rộng đối tượng tham gia BHYT và tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT
(Download)
Số 1018/TTg-KGVXChính phủ10-06-2016
17Phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ và hội viên hội Nông dân
(Download)
10//KH-BHXH-HNDSở, Ban, Ngành16-05-2016
18Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc
(Download)
37/2016/NĐ-CPChính phủ15-05-2016
19Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
(Download)
Số 33/2016NDD-CPChính phủ10-05-2016
20Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử
(Download)
1978/KH-UBNDỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam09-05-2016
21Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH
(Download)
Số 15/2016/TT-BYTBộ, cơ quan ngang bộ05-05-2016
22Rà soát, xác minh, nghiệm thu thông tin thành viên, hộ gia đình tham gia BHYT
(Download)
1731/UBND-VXỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam22-04-2016
23Hướng dẫn thực hiện BHYT đối với công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, lao động hợp động, học sinh sinh viên đang công tác...
(Download)
Số 49/2016/TTLT-BQBộ, cơ quan ngang bộ14-04-2016
24Báo cáo kêt quả thực hiện QĐ số 08/2015/QĐ-TTg về thí điểm GD điện tử
(Download)
Số 2354/VPCP-KTTHThủ tướng Chính phủ06-04-2016
25Hướng dẫn quy trình xác định hộ gia định làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020
(Download)
02/2016/TT-BLĐ TBXHBộ, cơ quan ngang bộ25-03-2016
26Giao dịch BHXH điện tử
(Download)
Số 82/BHXH-QLTBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam01-03-2016
27Quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao
(Download)
04/2016/TT-BYTBộ, cơ quan ngang bộ26-02-2016
28Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện
(Download)
01/2016/TT-BLĐTBXHBộ, cơ quan ngang bộ18-02-2016
29Kế hoạch công tác tuyên truyền năm 2016
(Download)
01/KH-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam28-01-2016
30Công văn 05/BHXH-GĐBHYT V/v thông báo về gia hạn thẻ BHYT năm 2016
(Download)
05/BHXH-GĐBHYTBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam06-01-2016

Tuyên truyền

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập