Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật

 

congbao.gif
vbpl.gif
 
TRA CỨU VĂN BẢN THEO CHỦ ĐỀ
Văn bản mới
STT Tên văn bản SỐ/ KÝ HIÊU CƠ QUAN BAN HÀNH THỜI GIAN BAN HÀNH
1Thực hiện giao dịch đóng BHXH, BHYT, BHTN qua mạng Internet
(Download)
32/BHXH-PTBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam20-01-2015
2Mẫu, in, cấp và quản lý Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
(Download)
3789 / BHXH-CSBHBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam16-12-2014
3Bán thanh lý nhà công vụ và nhà để xe
(Download)
176/TB-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam21-11-2014
4Thực hiện thanh toán tiền nợ BHXH, BHTN cho cơ quan BHXH
(Download)
263/LĐTBXH-TTrBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam24-03-2014
5Thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020
(Download)
605 /KH-BYTBộ, cơ quan ngang bộ11-02-2014
6Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg
(Download)
4281Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam29-10-2013
7Sai sót các tiêu thức giữa số BHXH và Giấy CMND.
(Download)
3835/BHXH-CSTBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam04-10-2013
8Thực hiện chế độ BHXH đối với giáo viên mầm non
(Download)
3658/BHXH-BTBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam24-09-2013
9Quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu
(Download)
Số 52/2013/QĐ-TTgChính phủ10-09-2013
10Thiết lập đường dây nóng của BHXH tỉnh Quảng Nam
(Download)
138 / TB-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam19-08-2013
11Thay đổi biểu mẫu hưởng chế độ BHXH ngắn hạn
(Download)
403/BHXH-CĐBHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam25-07-2013
12Về việc Lao động hợp đồng tham gia dự thi tuyển viên chức năm 2013.
(Download)
267/BHXH-TCHCBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam17-05-2013
13Hướng dẫn thực hiện chế độ thai sản theo quy định của Bộ luật Lao động
(Download)
239/BHXH-CĐBHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam07-05-2013
14Thực hiện thanh toán tiền nợ BHXH, BHTN cho cơ quan BHXH
(Download)
263/LĐTBXH-TTrBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam24-04-2013
15Quyết định về việc phân cấp xác nhận sổ BHXh hưởng trợ cấp thất nghiệp
(Download)
69/QĐ-BHXHBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam22-02-2013
16Phát động đợt thi đua 3 tháng cuối năm 2012
(Download)
3853Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam28-09-2012
17V/v cấp thẻ BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo năm 2012
(Download)
Số: 500/BHXH-PTBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam19-07-2012
18Báo cáo số tiền đã thu của người thuộc gia đình hộ cận nghèo
(Download)
Số 321/BHXH-PTBảo Hiểm Xã Hội Quảng Nam09-05-2012
19Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập
(Download)
41/2012/NĐ-CPChính phủ08-05-2012
20Hướng dẫn triển khai Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC
(Download)
Số 1513/BHXH-CSYTBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam27-04-2012
21Về chế độ phụ cấp công vụ
(Download)
34/2012/NĐ-CPChính phủ15-04-2012
22Về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
(Download)
29/2012/NĐ-CPChính phủ12-04-2012
23Giải quyết chế độ cho người lao động trong các đơn vị bị khởi kiện
(Download)
1246/BHXH-BTBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam09-04-2012
24Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc
(Download)
62/2011/QĐ-TTgChính phủ09-04-2012
25Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường,hoàn trả của viên chức
(Download)
27/2012/ND-CPChính phủ06-04-2012
26Hướng dẫn bổ sung một số nội dung về công tác lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2011
(Download)
1043/BHXH-BCBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam03-04-2012
27Sửa đổi, bổ sung một số điều của QĐ số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo
(Download)
Số 14/2012/QĐ-TTgBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam19-03-2012
28Hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn đối với CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
(Download)
Số 769/BHXH-TCCBBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam13-03-2012
29Nghị định về sửa đổi Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
(Download)
14/2012/NĐ-CPChính phủ07-03-2012
30Hướng dẫn nâng lương trước thời hạn đối với CCVC lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
(Download)
769/BHXH-TCCBBảo Hiểm Xã Hội Việt Nam06-03-2012

ISO 9001:2008


Lời hay ý đẹp


Nếu quy luật đầu tiên của tình bạn là phải vun đắp nó thì quy luật thứ hai là phải độ lượng khi quy luật thứ nhất bị sao nhãng.
Vontaire

Lượt truy cập

Banner 2 ben