Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật
 
TRA CỨU BIỂU MẪU THEO CHỦ ĐỀ
biểu mẫu mới
STT Tên biểu mẫu SỐ/ KÝ HIÊU CƠ QUAN BAN HÀNH THỜI GIAN BAN HÀNH
1Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản
(Download)
C70a-HDBHXH Việt Nam01-06-2016
2Tờ khai của thân nhân
(Download)
09A-HSBBHXH Việt Nam01-06-2016
3BẢNG KÊ HỒ SƠ
(Download)
BẢNG KÊ HỒ SƠBHXH Việt Nam09-09-2015
4TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Download)
TK3-TSBHXH Việt Nam09-09-2015
5Tờ khai tham gia BHXH, BHYT
(Download)
TK1-TSBHXH Việt Nam09-09-2015
6Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
(Download)
D02-TSBHXH Việt Nam09-09-2015
7Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia bhxh, bhyt
(Download)
TK2_TSBHXH Việt Nam10-10-2014
8Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản
(Download)
11B-HSBBHXH Việt Nam03-01-2014
9Giấy xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
(Download)
05B-HSBBHXH Việt Nam03-01-2014
10Công văn đề nghị giải quyết tai nạn lao động / bệnh nghề nghiệp
(Download)
05A-HSBBHXH Việt Nam03-01-2014
11Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (mẹ chết) sau sinh con
(Download)
11A-HSBBHXH Việt Nam03-01-2014
12Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu
(Download)
13-HSBBHXH Việt Nam03-01-2014
13Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (dùng cho người đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH và người đóng tiếp BHXH)
(Download)
Mau 12-HSBBHXH Việt Nam03-01-2014
14Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần
(Download)
14-HSBBHXH Việt Nam03-01-2014
15Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH
(Download)
06-SBHBHXH Việt Nam19-09-2012
16Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp
(Download)
07-BHYTBHXH Việt Nam19-09-2012
17Giấy ủy quyền
(Download)
20/GDYTBHXH Việt Nam19-09-2012
18Đơn xin xác nhận (V/v điều chỉnh họ, tên, năm sinh để thanh toán chi phí KCB-BHYT)
(Download)
Đơn xin xác nhậBHXH Việt Nam19-09-2012
19Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện
(Download)
D05-TSBHXH Việt Nam19-09-2012
20Bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tuất
(Download)
09B-HSBBHXH Việt Nam23-05-2012
21Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH
(Download)
18-CBH.BHXH Việt Nam23-05-2012
22Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
(Download)
16A-HSBBHXH Việt Nam23-05-2012
23Giấy đề nghị tiếp thục nhận chế độ BHXH
(Download)
Mau 19-CBHBHXH Việt Nam23-05-2012
24Biên bản điều tra TNLĐ
(Download)
BBTNLĐBHXH Việt Nam21-05-2012
25Hợp đồng đại lý thu BHYT tự nguyện
(Download)
HĐ thuBHYTBHXH Việt Nam25-10-2011
26Danh sách người tham gia BHYT
(Download)
D03-TSBHXH Việt Nam25-10-2011
27Danh sách điều chỉnh mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT
(Download)
D04-TSBHXH Việt Nam25-10-2011
28 Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng
(Download)
D07-TSBHXH Việt Nam25-10-2011
29Thống kê công việc
(Download)
Biểu 1BHXH Việt Nam20-04-2011
30Phân nhóm các công việc
(Download)
Biểu 2BHXH Việt Nam20-04-2011

ISO 9001:2008Lượt truy cập