Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật

 

congbao.gif
vbpl.gif
 
TRA CỨU BIỂU MẪU THEO CHỦ ĐỀ
biểu mẫu mới
STT Tên biểu mẫu SỐ/ KÝ HIÊU CƠ QUAN BAN HÀNH THỜI GIAN BAN HÀNH
1Tờ khai tham gia BHXH, BHYT
(Download)
TK1-TSBHXH Việt Nam10-10-2014
2Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia bhxh, bhyt
(Download)
TK2_TSBHXH Việt Nam10-10-2014
3Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản
(Download)
11B-HSBBHXH Việt Nam03-01-2014
4Giấy xác nhận nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau
(Download)
05B-HSBBHXH Việt Nam03-01-2014
5Công văn đề nghị giải quyết tai nạn lao động / bệnh nghề nghiệp
(Download)
05A-HSBBHXH Việt Nam03-01-2014
6Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản (mẹ chết) sau sinh con
(Download)
11A-HSBBHXH Việt Nam03-01-2014
7Giấy đăng ký nhận lương hưu và nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu
(Download)
13-HSBBHXH Việt Nam03-01-2014
8Tờ khai của thân nhân
(Download)
09A-HSBBHXH Việt Nam03-01-2014
9Đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí (dùng cho người đang tham gia BHXH tự nguyện, người bảo lưu thời gian đóng BHXH và người đóng tiếp BHXH)
(Download)
Mau 12-HSBBHXH Việt Nam03-01-2014
10Đơn đề nghị hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần
(Download)
14-HSBBHXH Việt Nam03-01-2014
11Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản
(Download)
C70a-HDBHXH Việt Nam23-10-2012
12Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH
(Download)
06-SBHBHXH Việt Nam19-09-2012
13Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp
(Download)
07-BHYTBHXH Việt Nam19-09-2012
14Giấy ủy quyền
(Download)
20/GDYTBHXH Việt Nam19-09-2012
15Đơn xin xác nhận (V/v điều chỉnh họ, tên, năm sinh để thanh toán chi phí KCB-BHYT)
(Download)
Đơn xin xác nhậBHXH Việt Nam19-09-2012
16Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện
(Download)
D05-TSBHXH Việt Nam19-09-2012
17Bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tuất
(Download)
09B-HSBBHXH Việt Nam23-05-2012
18Giấy lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH
(Download)
18-CBH.BHXH Việt Nam23-05-2012
19Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
(Download)
16A-HSBBHXH Việt Nam23-05-2012
20Giấy đề nghị tiếp thục nhận chế độ BHXH
(Download)
Mau 19-CBHBHXH Việt Nam23-05-2012
21Biên bản điều tra TNLĐ
(Download)
BBTNLĐBHXH Việt Nam21-05-2012
22Hợp đồng đại lý thu BHYT tự nguyện
(Download)
HĐ thuBHYTBHXH Việt Nam25-10-2011
23Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
(Download)
D02-TSBHXH Việt Nam25-10-2011
24Danh sách người tham gia BHYT
(Download)
D03-TSBHXH Việt Nam25-10-2011
25Danh sách điều chỉnh mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT
(Download)
D04-TSBHXH Việt Nam25-10-2011
26 Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng
(Download)
D07-TSBHXH Việt Nam25-10-2011
27Thống kê công việc
(Download)
Biểu 1BHXH Việt Nam20-04-2011
28Phân nhóm các công việc
(Download)
Biểu 2BHXH Việt Nam20-04-2011
29Mô tả công việc
(Download)
Biểu 3BHXH Việt Nam20-04-2011
30Yếu tố ảnh hưởng
(Download)
Biểu 4BHXH Việt Nam20-04-2011

ISO 9001:2008


Lời hay ý đẹp


Phước thay người nào có tài kết bạn, vì đó là một trong những quà tặng quý nhất của Thượng đế. Món quà này bao gồm nhiều điều hay, nhưng trên hết là khả năng vượt khỏi chính mình.
Thomas Hughs

Lượt truy cập