Trang chủGiới thiệuTin TứcCác chế độ BHXH-BHYTNghiên cứu - Trao đổiBiểu MẫuĐiều hành nội bộ
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Hôm nay: 12/12/2019
 
TRA CỨU BIỂU MẪU THEO CHỦ ĐỀ
biểu mẫu mới
STT Tên biểu mẫu SỐ/ KÝ HIÊU CƠ QUAN BAN HÀNH THỜI GIAN BAN HÀNH
1Tổng hợp biểu mẫu Chế độ BHXH
(Download)
HSBBHXH Việt Nam01-01-2019
2Bảng Kê Thông Tin D01
(Download)
Mẫu D01-TSBHXH Việt Nam01-01-2019
3D02_TS_Danh_sach_lao_dong_tham_gia_BHXH_BHYT_BHTN
(Download)
Mẫu: D02-TSBHXH Việt Nam01-01-2019
4DANH SÁCH NGƯỜI CHỈ THAM GIA BHYT
(Download)
Mẫu D03-TSBHXH Việt Nam01-01-2019
5DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN
(Download)
Mẫu D05-TSBHXH Việt Nam01-01-2019
6TỜ KHAI THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Download)
Mẫu TK1-TSBHXH Việt Nam01-01-2019
7TỜ KHAI ĐƠN VỊ THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Download)
Mẫu: TK3-TSBHXH Việt Nam01-01-2019
8DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ, ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE
(Download)
Mẫu 01B-HSBBHXH Việt Nam01-01-2019
9TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN
(Download)
Mẫu số 09-HSBBHXH Việt Nam01-01-2019
10QUYẾT ĐỊNH Về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí
(Download)
Mẫu số 12-HSBBHXH Việt Nam01-01-2019
11GIẤY ỦY QUYỀN
(Download)
Mẫu số 13-HSBBHXH Việt Nam01-01-2019
12Mẫu số 14-HSB
(Download)
ĐƠN ĐỀ NGHỊBHXH Việt Nam01-01-2019
13V/v giải quyết trợ cấp TNLĐ/BNN
(Download)
Mẫu số 05A-HSBBHXH Việt Nam01-01-2019
14VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH NGHỀ NGHIỆP
(Download)
Mẫu số 05B-HSBBHXH Việt Nam01-01-2019
15TỜ KHAI CỦA THÂN NHÂN
(Download)
Mẫu số 09A-HSBBHXH Việt Nam01-06-2016
16DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ, ỐM ĐAU, THAI SẢN, DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE
(Download)
Mẫu C70a-HDBHXH Việt Nam01-06-2016
cac_don_vi_vi_pham.gif
dieuhanhvanbanbhxh.png
mail_vss.png
phap_luat.jpg
  gcn2017.png
c65-bhxh.png
 

 
 

congbao.gif

ISO 9001:2008
 
 

Lượt truy cập

Liên kết webPHONG CẢNH ĐẸP ĐẤT QUẢNG

Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm, rượu hồng đào chưa nhấm đà say"