Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi người. Thực hiện Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế là trách nhiệm của Nhà nước, doanh nghiệp và mọi người lao động. Tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc tốt về sức khoẻ và bảo đảm cho cuộc sống hạnh phúc. Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần bảo đảm an sinh xã hội của đất nước. Bảo hiểm xã hội - chỗ dựa vững chắc của người lao động.
Trang chủ
Các Phòng Ban
Các đơn vị trực thuộc
Các tổ chức Chính trị - Xã hội
Tin Tức
Các chế độ BHXH-BHYT
Văn bản
Biểu Mẫu
Văn hóa nghệ thuật
 
TRA CỨU BIỂU MẪU THEO CHỦ ĐỀ
biểu mẫu mới
STT Tên biểu mẫu SỐ/ KÝ HIÊU CƠ QUAN BAN HÀNH THỜI GIAN BAN HÀNH
1Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ ốm đau, thai sản
(Download)
C70a-HDBHXH Việt Nam01-06-2016
2Bản xác minh về thân nhân hưởng chế độ tuất
(Download)
09B-HSBBHXH Việt Nam01-06-2016
3Mẫu giải quyết tai nạn lao động / bệnh nghề nghiệp
(Download)
05-HSBBHXH Việt Nam01-06-2016
4Tờ khai của thân nhân
(Download)
09A-HSBBHXH Việt Nam01-06-2016
5Đơn đề nghị : hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần; lương hưu và nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu ; chuyển nơi hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH; hưởng lại lương hưu, trợ cấp BHXH.
(Download)
14-HSBBHXH Việt Nam01-06-2016
6BẢNG KÊ HỒ SƠ
(Download)
BẢNG KÊ HỒ SƠBHXH Việt Nam09-09-2015
7TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
(Download)
TK3-TSBHXH Việt Nam09-09-2015
8Tờ khai tham gia BHXH, BHYT
(Download)
TK1-TSBHXH Việt Nam09-09-2015
9Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT
(Download)
D02-TSBHXH Việt Nam09-09-2015
10Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia bhxh, bhyt
(Download)
TK2_TSBHXH Việt Nam10-10-2014
11Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH
(Download)
06-SBHBHXH Việt Nam19-09-2012
12Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp
(Download)
07-BHYTBHXH Việt Nam19-09-2012
13Giấy ủy quyền
(Download)
20/GDYTBHXH Việt Nam19-09-2012
14Đơn xin xác nhận (V/v điều chỉnh họ, tên, năm sinh để thanh toán chi phí KCB-BHYT)
(Download)
Đơn xin xác nhậBHXH Việt Nam19-09-2012
15Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện
(Download)
D05-TSBHXH Việt Nam19-09-2012
16Biên bản điều tra TNLĐ
(Download)
BBTNLĐBHXH Việt Nam21-05-2012
17Hợp đồng đại lý thu BHYT tự nguyện
(Download)
HĐ thuBHYTBHXH Việt Nam25-10-2011
18Danh sách người tham gia BHYT
(Download)
D03-TSBHXH Việt Nam25-10-2011
19Danh sách điều chỉnh mức đóng cho người chỉ tham gia BHYT
(Download)
D04-TSBHXH Việt Nam25-10-2011
20 Danh sách đề nghị thay đổi thông tin của người tham gia không thay đổi mức đóng
(Download)
D07-TSBHXH Việt Nam25-10-2011
21Thống kê công việc
(Download)
Biểu 1BHXH Việt Nam20-04-2011
22Phân nhóm các công việc
(Download)
Biểu 2BHXH Việt Nam20-04-2011
23Mô tả công việc
(Download)
Biểu 3BHXH Việt Nam20-04-2011
24Yếu tố ảnh hưởng
(Download)
Biểu 4BHXH Việt Nam20-04-2011
25Điều tra thực trạng
(Download)
Biểu 5BHXH Việt Nam20-04-2011
26Điều tra thực trạng
(Download)
Biểu 6BHXH Việt Nam20-04-2011
27Mức độ đảm nhiệm công việc
(Download)
Biểu 7BHXH Việt Nam20-04-2011
28Mô tả công việc
(Download)
Biểu 8BHXH Việt Nam20-04-2011
29Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT
(Download)
02/THEBHXH Việt Nam25-11-2009
30Biên bản thu hổi thẻ BHYT
(Download)
05/THEBHXH Việt Nam25-11-2009

ISO 9001:2008

blg_copy.jpg
bg2016.6.1.jpg
Lượt truy cập